Om Express Bank

Ekspres Bank øger balancen med 14,7%

Ekspres Bank, der tilbyder lån til private, lukker 2015 med en balance i vækst og et resultat på 109 mio. kr. efter skat.

Årsregnskabet 2015 fra Ekspres Bank er netop blevet offentliggjort, og det viser et resultat på 109 mio. kr. efter skat – svarende til en reduktion på knapt 11% i forhold til 2014. Det er dog ikke en udvikling, der bekymrer administrerende direktør John Poulsen:

– Vi opnår ikke samme resultat som det foregående år, da vi i 2014 år frasolgte en større norsk portefølje af afskrevne lån, som bidrog med 17,1 mio. kr. før skat. Jeg er derimod meget tilfreds resultatet og de positive tendenser fra 2015, hvor vi formår at øge salgsvolumen både på det danske og norske marked, heraf et samlet øget nysalg på 28,4%.

Den positive udvikling i salget afspejles i en større udlånsbalance, der er vokset fra 3,2 mia. kr. i 2014 til 3,5 mia. kr. Stigningen i balancen skal dog også tilskrives et opkøb af en sund portefølje fra ekstern side.

Vækst i Norge og en forsat øget afsætning af rentebærende produkter medfører, at netto renteindtægterne stiger med 10,5% og udgør 373,4 mio. kr. i 2015. Modsvarende ligger niveauet for gebyrindtægter stabilt på 160,9 mio. kr. modsvarende 160,3 mio. kr. i 2014.

Resultaterne bidrager til en forbedring af bankens egenkapital, der beløber sig til 648,8 mio. kr. efter udbetaling af en dividende på 40 mio. kr. samt en egenkapitalforrentning efter skat på 17,7%.

Ejerskifte får stor betydning
I 2014 overtog BNP Paribas – Personal Finance 100% aktiemajoritet over LaSer gruppen, som har været Ekspres Banks ejer siden 2005. 2015 bar derfor også præg af en egentlig integration af Ekspres Bank i den internationale gruppe. En proces som fortsætter i 2016. Ejerskiftet får stor betydning for banken med tanke på den internationale ballast, BNP Paribas – Personal Finance bidrager med, den synergi effekt der opnås ved deling af alt fra viden til systemer, partneralliancer på tværs af landegrænser og – ikke mindst – et solidt økonomiske fundament, idet Ekspres Bank er sikret adgang til funding.

Med mindre at der sker noget uforudset på det finansielle marked, forventer John Poulsen da også, at Ekspres Bank fortsætter den positive udvikling på begge markeder og kan levere samme resultat, hvad angår profit, ved udgangen af 2016. På forretningsdelen er fokus på at videreudvikle bankens e-commerce løsninger til detailledet, udvide produktporteføljen og undersøge forretningsmuligheder på skandinavisk plan.

19. juni 2016

Det intelligente hjem

Klik her og læs mere