)
Økonomi

Kender du alle dine skattefradrag?

Kunne du tænke dig at få lidt ekstra udbetalt på kontoen hver måned? Så bør du tjekke dine skattefradrag. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine skattefradrag er korrekte, og om du har husket dem alle, er det muligt, du betaler for meget i skat.

I dette blogindlæg gennemgår vi nogle af de mest populære, og ofte glemte skattefradrag, så du kan se, om du er berettiget til et eller flere af disse, og om du muligvis kan få lidt ekstra udbetalt på kontoen hver måned.

Hvad er fradrag?

Et skattefradrag er et beløb, du kan trække fra din skattepligtige indkomst. Der findes mange forskellige fradrag, der hver især hører under et specifikt område, og det kan derfor være en stor fordel at sætte dig ind i, hvordan de forskellige fradrag fungerer, så du kan udnytte dem, du er berettiget til.

Ofte glemte fradrag

Reglerne for skattefradrag bliver ændret løbende, og dine økonomiske forhold ændrer sig gennem livet. Derfor er det en god idé jævnligt at undersøge, om du gør brug af dine retmæssige fradrag. Du kan gå glip af mange penge på kontoen, hvis der ikke er indtastet de rette beløb på din forskuds- eller årsopgørelse. Omvendt kan du også få et skattesmæk og ende med at skulle betale penge tilbage til SKAT, hvis du glemmer at rette i dine oplysninger, når dine økonomiske forhold ændres.

Fradrag for fagforening og a-kasse

Er du lige blevet færdig med at studere, og går du fra et gratis medlemskab af fagforening og a-kasse til et betalt, kan det virke som et stort beløb pludselig at skulle betale hver måned. Heldigvis kan du udnytte et skattefradrag til netop dette.

Under felt 439 og 458 i din forskudsopgørelse kan du indtaste dine betalinger til fagforening og a-kasse. Mange studerende ved ikke, at dette skattefradrag er en mulighed, når de går fra studerende til fuldtidsarbejde, så derfor er det en god idé for dig som ny på arbejdsmarkedet at få tjekket op på dette.

Gaver til velgørende foreninger

Har du i løbet af året givet donationer til velgørende foreninger, kan du trække beløbet fra i skat. Måden du får fradrag for disse donationer er, at den velgørende forening skal indberette beløbet til SKAT, som derefter indtaster det i din års- eller forskudsopgørelse. Du skal derfor opgive dit CPR-nummer til foreningen, så de kan indberette din donation. Det er dog et krav, at den velgørende forening skal være på SKATs liste over godkendte foreninger.

Fradrag for hjemmekontor

Mange af os har efterhånden brugt mange timer på at arbejde hjemmefra under diverse nedlukninger og muligvis også efterfølgende. Hvis du har indrettet dit hjem med et hjemmekontor, har du mulighed for at trække en procentdel af dine udgifter fra i skat. Fradraget for hjemmekontor bliver beregnet ud fra, hvor stor en andel af hjemmet, der er indrettet til arbejdsmæssig brug og derfor ikke kan bruges privat. Optager hjemmekontoret 10% af din boligs areal, kan du trække 10% af dine udgifter til el og varme fra i skat. Lejer du boligen, vil der også være fradrag for en andel af huslejen. Læs mere om fradrag for hjemmekontor hos SKAT.

Fradrag for låneomkostninger

Du ved måske, at du automatisk får skattefradrag for dine renteudgifter, når du optager et lån, og at SKAT medtager dine udgifter i din årsopgørelse, men mange ved ikke, at stiftelsesgebyrer der betales for lån og kreditter med en løbetid på under 2 år, kan trækkes fra på årsopgørelsen. Til forskel fra det automatiske skattefradrag for dine renteudgifter, så skal man huske at indberette udgiften for stiftelsesgebyrer selv.

Gebyret varierer fra lån til lån, men kan godt være over 1.000 kroner. Beløbet skal indtastes i rubrik 44 på din årsopgørelse. Du kan læse mere om fradraget her.

Læs også: Sådan lægger du et godt budget i Excel

Populære fradrag

Udover de ofte glemte fradrag er der også en række mere kendte fradrag, som bliver benyttet flittigt blandt danskerne. De mest anvendte fradrag hos danskerne er kørselsfradraget, også kaldet befordringsfradraget, håndværkerfradraget og servicefradraget.

Kørselsfradrag

Dit kørselsfradrag, også kaldet befordringsfradrag, er et skattefradrag, der er bestemt af, hvor langt du har til arbejde, og hvor ofte du transporterer dig til dit arbejde. Afhængigt af hvor langt du har til arbejde, bliver du kompenseret med et beløb pr. kilometers transport. Rigtigt mange danskere glemmer at taste kørselsfradraget ind, eftersom det tidligere har været automatisk indberettet til SKAT. Yderligere er mange kommet tilbage på kontoret efter at have arbejdet hjemme i en længere periode, hvor skattefradraget ikke har været gældende. Få derfor opdateret din forskudsopgørelse eller årsopgørelse med de korrekte tal, så du ikke bliver snydt for dit kørselsfradrag. Taksterne for kørselsfradrag i 2023 er:

  • 0-24 kilometer: 0 kroner
  • 25-120 kilometer: 2,19 kroner / kilometer
  • Længere end 120 kilometer: 1,10 kroner / kilometer (2,19 kr. i yderkommuner)

Det betyder, at har du eksempelvis 25 kilometers transport til og fra arbejde og arbejder 23 dage om måneden, får du 2.518,50 kroner i kørselsfradrag om måneden. Du kan beregne dit kørselsfradrag på skat.dk.

Håndværkerfradrag

Et andet af de mest anvendte skattefradrag hos danskerne er håndværkerfradraget. Håndværkerfradraget er dog afskaffet pr. 1. april 2022. Det vil sige, at sidste periode for håndværkerfradrag er for arbejde, der er udført senest 31. marts 2022 og betalt senest 31. maj 2022. Du kan indberette dit håndværkerfradrag for 2022 fra d. 16. januar 2023 – dette gør du i rubrik 460 på din årsopgørelse. For yderligere informationer om håndværkerfradraget og afskaffelsen heraf kan du læse mere hos SKAT.

Servicefradrag

Selvom håndværkerfradraget er afskaffet pr. 1. april 2022, kan du stadig få servicefradrag. I dette skattefradrag gælder fradrag for rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde. For servicefradraget gælder det, ligesom på det afskaffede håndværkerfradrag, at du kan trække arbejdslønnen til disse serviceydelser fra i skat. Servicefradraget gælder for 26% af dine udgifter til serviceydelser for op til 6.600 kroner pr. person i 2023. Vil du være sikker på, at du er berettiget til servicefradraget, kan du læse mere hos SKAT.

Automatiske fradrag

Mange af oplysningerne om dine økonomiske forhold bliver automatisk indberettet til SKAT. Det betyder, at beløbene for flere relevante skattefradrag automatisk er indtastet på din forskuds- og årsopgørelse, uden du behøver at gøre noget selv. De mest kendte fradrag, der automatisk bliver indberettet, er beskæftigelses- og jobfradraget, fradrag som enlig forsørger og rentefradraget.

Beskæftigelses- og jobfradraget

Dette skattefradrag bliver automatisk indberettet til SKAT i forbindelse med din am-bidragspligtige løn. Beskæftigelsesfradraget ligger på 10,65% og kan højst være 45.600 kroner i 2023. Jobfradraget er på 4,50% af indkomsten over 208.700 kroner og kan højst være 2.700 kroner i 2023.

Fradrag som enlig forsørger

Skattestyrelsen får automatisk besked, hvis du er enlig forsørger. Er du blevet enlig forsørger for nyligt, får SKAT automatisk besked fra Udbetaling Danmark. Din forskudsopgørelse opdateres derfor automatisk, så du får dit fradrag som enlig forsørger.

Rentefradrag

Har du lånt penge gennem et realkreditinstitut, en online låneudbyder, din egen bank eller andre finansieringsselskaber, bliver en andel af dine renteomkostninger trukket fra i din skattepligtige indkomst. Oplysningerne bliver automatisk indberettet til SKAT, så du får det korrekte skattefradrag for dine renteudgifter.

Læs også: 13 enkle sparetips i hverdagen

01. november 2023

Fællesøkonomi

Klik her og læs mere