)
Bolig, Økonomi

Depositum - Lejelovens regler om lejebolig

Boligmarkedet kan være en jungle at finde rundt i. Selvom lejeboliger administrativt er en smule lettere at komme til end andels- eller ejerboliger, er der stadig visse regler, man skal forholde sig til - både som lejer og udlejer. Reglerne omfatter bl.a. betaling af depositum, forudbetalt leje og tilbagebetaling af depositum, og disse regler er beskrevet i lejeloven.

I dette blogindlæg gennemgår vi reglerne for depositum, fraflytning, tilbagebetaling m.m.

Hvad er depositum?

Når du flytter ind i en lejebolig, skal du typisk betale et depositum eller et indskud udover en forudbetalt leje. Depositummet er udlejers sikkerhed for lejerens forpligtelser ved fraflytning af boligen, og det kan eksempelvis dække istandsættelse af boligen eller andre regninger, der kan komme efter lejeperiodens ophør. Betegnelserne depositum og indskud bruges ofte synonymt og dækker i praksis over det samme, men den anvendte betegnelse afhænger af boligtypen. Betegnelsen depositum bruges i forbindelse med en lejebolig omfattet af Lejeloven, og beløbets størrelse svarer typisk til tre måneders husleje. Betegnelsen indskud (beboerindskud) anvendes i forbindelse med indflytning i en almen lejebolig, og her beregnes beløbet ud fra bygningens pris og boligens størrelse.

Eksempel

Du har inden fraflytning af en bolig glemt at afkalke badeværelset, eller gulvet i stuen har fået dybe ridser fra sofaen. I sådan en situation vil udlejer bruge af det indbetalte depositum eller indskud til at dække udgifterne forbundet med at få afkalket badeværelset eller slebet og lakeret gulvet i stuen.

Depositum og forudbetalt leje

Det er en udbredt misforståelse, at forudbetalt leje og depositum er det samme. Forudbetalt leje og depositum er to forskellige typer beløb, der giver hver deres sikkerhed for udlejeren. Hvor depositum og indskud sikrer, at udlejer kan istandsætte et lejemål ved fraflytning, så sikrer forudbetalt leje, at udlejer modtager husleje fra lejer i opsigelsesperioden.

Den forudbetalte leje bestemmes ofte af opsigelsesperiodens længde i lejeaftalen. Den forudbetalte leje kan forhøjes eller tilbagebetales i lejeperioden, ligesom huslejen kan reguleres.

Lejelovens regler for depositum

Der er i lejeloven gældende regler for, hvad udlejer må bruge et depositum til og dermed begrænsninger for, hvilke omkostninger der kan dækkes af depositummet. Ifølge lejeloven er der en såkaldt indvendig og udvendig vedligeholdelsespligt. Hvad, der kan dækkes af depositummet for et lejemål, afhænger af, hvem der har vedligeholdelsespligten.

Hvis en udlejer stiller krav mod en lejer i forbindelse med manglende betaling af forbrug, husleje, ødelagt inventar eller andet, kan depositummet blive tilbageholdt, indtil det skyldige beløb er betalt. Det er dog først i forbindelse med fraflytning, at en udlejer kan modregne manglende betalinger med lejerens depositum. Udlejer kan derfor ikke bruge et depositum til at dække manglende betalinger i selve lejeperioden.

Husk

Du er berettiget til at få det fulde depositum tilbage, hvis du ikke har modtaget en indflytningsrapport ved overtagelse af lejeboligen, da udlejer dermed ikke kan dokumentere boligens stand ved indflytning. Modtager du ikke en fraflytningsrapport senest 14 dage efter fraflytning af lejemålet, har udlejer mistet sin ret til at gøre krav for istandsættelse af boligen, og du er dermed berettiget til at få dit depositum tilbage

Fraflytning og depositum

Som tidligere nævnt er et depositum en sikkerhed for lejerens forpligtelser i forbindelse med vedligeholdelse af lejeboligen. Hvor meget af et depositum, du får tilbage, når du fraflytter en lejebolig, afhænger derfor af, hvor godt du har passet på boligen under din lejeperiode.

Når du opsiger en lejebolig, skal der, såfremt der er tale om ‘professionel udlejning’, laves et fraflytningssyn, hvor du sammen med udlejer gennemgår boligen. Efter gennemgangen bliver der lavet en opgørelse af omkostningerne til at udbedre eventuelle fejl og mangler. Disse omkostninger fratrækkes det indbetalte depositum, og du vil få tilbagebetalt et eventuelt resterende beløb. Husk til fraflytningssynet at sammenligne med indflytningsrapporten, såfremt boligen ikke var fuldt istandsat ved din indflytning.

Hvis du har lejet din bolig via en privat udlejer, er der ikke krav om at afholde ind- og fraflytningssyn. Det gælder dog, at udlejeren senest 14 dage efter, en lejer er fraflyttet et lejemål, skal sende sine istandsættelseskrav til lejeren. Overholder udlejeren ikke denne frist, kan udlejer miste sit krav på istandsættelse finansieret af lejerens depositum, og du vil som lejer i en sådan situation kunne få det fulde depositum tilbage.

Læs også: 13 simple sparetips der kan spare dig mange penge

FAQ - Ofte stillede spørgsmål om depositum

  Hvad er depositum?

  Et depositum indbetales af lejer til udlejer ved indflytning og er udlejers sikkerhed for, at lejer overholder vedligeholdelsespligten af boligen. Depositummet benyttes af udlejer til vedligeholdelse og istandsættelse af et lejemål, når lejer fraflytter boligen.

  Hvornår skal et depositum betales?

  Udlejer kræver oftest, at et depositum indbetales, før lejekontrakten udarbejdes og sendes til lejer.

  Hvor længe må udlejer tilbageholde et depositum?

  Hvis lejer mangler at betale regninger til udlejer i form af varmeregninger, husleje, ødelagt inventar eller andet, kan udlejer tilbageholde et depositum, indtil regningerne er betalt.

  Hvornår får man et depositum tilbage?

  Medmindre andet er angivet i lejekontrakten, har udlejer 14 dage, fra du har afleveret boligens nøgler, til at sende opgørelsen over istandsættelseskrav. Gør udlejeren ikke det, har du krav på at få det fulde depositum tilbage.

  Hvad er forskellen på depositum og indskud?

  Depositum kaldes også indskud. Depositum bliver brugt i forbindelse med lejeboliger omfattet af lejeloven, hvor indskud bruges i forbindelse med indflytning i almen lejebolig. Depositum og indskud er omfattet af hver deres regler og måde at beregne beløbsstørrelsen på.

15. september 2023

Hvilken bil skal jeg vælge?

Klik her og læs mere