Forbrugerviden, Nyhed

Fokus på identitetstyveri – 10 tips til at undgå misbrug på nettet

Hvert år bliver mange danskere udsat for identitetstyveri og desværre stiger antallet kun.

Hos Express Bank vil vi gerne belyse problematikken og hjælpe dig med at holde identitetstyvene for døren. Her på siden finder du gode råd og vejledning til, hvad du kan gøre for at forebygge identitetstyveri eller hvad du kan gøre, hvis skaden allerede er sket.

Hvad er identitetstyveri?

Det er identitetstyveri, når dine personlige oplysninger bliver stjålet og/eller misbrugt.

Identitetstyveri dækker både over, at nogen ulovligt tilegner sig en andens oplysninger og at nogen misbruger disse oplysninger til fx at optage lån, købe ting eller chikanere på forskellig måde. Personlige oplysninger kan fx være CPR-nummer, adgangskoder, NemID eller andre følsomme persondata.

Men det er fx ikke identitetstyveri, hvis nogen opsnapper en andens kreditkortoplysninger og misbruger dem.

10 regler for sikker trafik på nettet

Det kriminalpræventive råd, Digitaliseringsstyrelsen og Rigspolitiet har udarbejdet 10 konkrete regler for, hvordan du kan færdes sikkert på nettet:

  1. Sørg for, at alle programmer på din pc er opdaterede.
  2. Brug både antivirusprogram og firewall.
  3. Sørg for, at dit trådløse netværk er krypteret.
  4. Vær tilbageholdende med at videregive personlige oplysninger.
  5. Vær meget tilbageholdende med at videregive fortrolige oplysninger.
  6. Brug adgangskode.
  7. Send aldrig fortrolige og personlige oplysninger via e-mail, SMS, Facebook (inkl. messenger) mv.
  8. Oplys ikke fortrolige og personlige oplysninger på sociale netsteder, debatsider og chatrum.
  9. Sørg for, at dine bærbare enheder er sikre.
  10. Lær dine børn gode it-sikkerhedsvaner på nettet.

Finans Danmark har ligeledes udarbejdet en folder med 3 simple råd til, hvordan du kan forhindre et digitalt bankrøveri: Hent folderen her: “Stop bankrøveriet i din egen stue”.

Del aldrig dit NemID med andre

Er der andre, der kender din adgangskode og har adgang til dit nøglekort, kan din identitet blive misbrugt. NemID er strengt personligt, og du må ikke oplyse din adgangskode til andre, hverken til fremmede eller en samlevende, forældre eller børn. Ligesom at du altid bør være kritisk overfor, hvad du deler med andre på de sociale medier.

Du skal derfor ændre din adgangskode, hvis der er andre end dig selv, der kender den. Du kan ændre din adgangskode eller bestille et nyt nøglekort på NemID.nu.

Hvis skaden er sket

Har du mistanke om, at du er blevet udsat for identitetstyveri, kan du forsøge at begrænse skaden ved at oprette ”Kreditadvarsel” på borger.dk. Kreditadvarsel er en markering i CPR om, at du ønsker at advare mod, at der optages lån og kredit i dit navn. Markeringen vil sende et signal til virksomheder om, at de skal være særlig opmærksomme, når de udfører identitetskontrol og før, de tilbyder et lån eller en kredit.

Som loven er i dag, er selve tilegnelsen af personlige oplysninger i sig selv ikke strafbart, men det efterfølgende misbrug er i høj grad og derfor bør du melde sagen til politiet.

Få flere gode råd og tips

sikkerdigital.dk har Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen samlet vigtig viden om informationssikkerhed. Her finder du råd og vejledning, hvad enten du er borger, virksomhed eller myndighed.

19. marts 2019

”Think local – act local” tankegangen vokser i Danmark, men hvorfor egentligt?

Klik her og læs mere