Express Banks Whistleblowerside

Bemærk at whistblowersiden kan ikke anvendes til kundeklager.
Hvis du ønsker at indgive en klage over banken, bedes du indsende din klage her.

Express Banks whistleblower politik

Hos Express Bank prioriterer vi, at love og regler overholdes, samt at banken og dens ansatte følger bankens interne regler og forretningsgange, hvorfor vi har oprettet denne side til brug for indsendelse af whistleblower anmeldelser.

Hvem kan anvende whistleblowersiden?

Whistleblowersiden kan anvendes af Express Banks:

  • Ansatte
  • Tidligere ansatte
  • Jobansøgere
  • Leverandører (og disses underleverandører)

Hvordan gør jeg?

Hvis du bliver opmærksom på eller mistænker loveovertrædelser, uregelmæssigheder eller overtrædelser af bankens interne procedurer og forretningegange, herunder Express Banks Code of Conduct (bemærk, at dokumentet er på engelsk), kan du rapportere dette via denne sikre emailadresse:

whistleblow@bnpparibas-pf.dk

Hvem modtager og undersøger min anmeldelse?

En whistlebloweranmeldelse modtages og undersøges af bankens særligt udpegede whistleblower-specialister.

Må jeg være anononym?

Ja. Du må gerne være anonym, hvis du ønsker det.

Er jeg sikret fortrolighed?

Ja. Når du indsender en anmeldelse, er det kun bankens whistleblower-specialister, som har adgang til din anmeldelse og de sørger for at bevare fortroligheden af din whistleblower meddelelse.

Bemærk venligst, at bankens whistleblower-specialister kan rette henvendelse til dig for at stille opfølgende spørgsmål eller give dig en opdatering på din anmeldelse, hvorfor du jævnligt bør tjekke din mail.

Misbrug af whistleblowersiden

Vær opmærksom på, at misbrug af whistleblowersiden kan medføre civil- eller strafferetlige konsekvenser.

Andre whistleblowerkanaler

Hvis du ønsker at anmelde mulige overtrædelser til eksterne myndigheder, kan du sende en rapport til:

  • Finanstilsynet hvis anmeldelsen vedrører mulige overtrædelser af finansiel lovgivning
  • Datatilsynet hvis anmeldesen vedrører andre overtrædelser