En Låne- og Kreditsikring giver tryghed til dig og din familie

Vi er fuld færd med at opdatere vores forsikringsprodukter, hvilket betyder, at siden endnu ikke er helt opdateret i henhold til det.
Vi arbejder på højtryk for at få det på plads. Undskyld ulejligheden, men tak for din tålmodighed.

Med en Låne- og Kreditsikring kan du trygt låne hos Express Bank. Forsikringen dækker nemlig renter og afdrag på dit lån, hvis du bliver arbejdsløs, mister arbejdsevnen eller går bort.

Hvorfor forsikres?

 • Tryghed for dig og din familie.
 • Ved et lån på 25.000 kr. over 48 mdr., er prisen 77 kr./md.
 • Er I to, kan I begge blive dækket af forsikringen.
 • Nemme og gennemskuelige forsikringsbetingelser.

Hør mere om priser og bestil nu på tlf: 70 30 00 06

expressbank-forsikring-teaser-1920

Låne- og Kreditsikring FAQ

 • Om forsikringen
 • Dødsfald – Ved dødsfald udbetales et beløb som svarer til restgælden inkl. påløbende renter på det lån eller den kredit, som er tilknyttet forsikringen, op til 300.000 kr. ved lån og 75.000 kr. ved kredit.

  Fuldt tab af erhvervsevne og ufrivillig arbejdsløshed – Ved fuldt tab af erhvervsevne og ufrivillig arbejdsløshed erstattes din månedlige ydelse, som du betaler til Express Bank for det lån eller den kredit, der er tilknyttet forsikringen. Efter din indtræden i forsikringen træder forsikringsdækningen i kraft efter 90 dage for fuldt tab af erhvervsevne og 120 dage for ufrivillig arbejdsløshed (kvalificeringsperioden).

  LånKredit
  Maks. månedlig erstatning10.000 kr.3.750 kr.
  Erstatningsperiode pr. skade12 måneder12 måneder
  Maks. erstatningsperiode36 måneder36 måneder

  Ved fuldt tab af erhvervsevne dækkes din første månedlig ydelse efter 30 hele dage med fuldt tab af erhvervsevne. Ved ufrivillig arbejdsløshed dækkes din første månedlige ydelse efter 60 hele dage med arbejdsløshed. Herefter udbetales en månedlig erstatning med 1/30 pr. dag som det fulde tab af erhvervsevne eller ufrivillig arbejdsløshed har varet.

  Ved erstatning sker udbetalingen til Express Bank, som krediterer kontoen for det lån eller den kredit, som er tilknyttet forsikringen. Hvis I er to, som har tegnet forsikringen til jeres fælles lån eller kredit, er I begge dækket 100 % – ved krav om erstatning på samme tid, udbetales kun én erstatning.

 • Hvem kan tegne en forsikring?
 • Forsikringen dækker dødsfald, fuldt tab af erhvervsevne og ufrivillig arbejdsløshed. For at blive en del af gruppeforsikringen er det en betingelse, at du

  • har en aftale om lån eller kort med Express Bank
   og at det ikke er mere end 30 dage siden, du har optaget lånet eller kreditten,
  • er fyldt 18 år, men endnu ikke 64 år,
  • har et dansk CPR-nummer og fast bopæl i Danmark (excl. Grønland og Færøerne)
  • er fuldt erhvervsdygtig, og
  • er indforstået med at arbejdsløshed, varsling om arbejdsløshed,
   opsigelse, sygdom eller lidelser som du er bekendt med inden
   tegning af forsikringen ikke er dækket.

  Hvis du ved forsikringens etablering ikke har et fuldtidsarbejde, så er det en forudsætning, for at få ret til erstatning for ufrivillig arbejdsløshed, at du forinden din første dag med ufrivillig arbejdsløshed

  • har haft fuldtidsarbejde i mindst 6 sammenhængende måneder, eller
  • har været selvstændig erhvervsdrivende i mindst 12 sammenhængende måneder.
 • Ikrafttrædelse
 • Forsikringen træder i kraft den dag Express Bank har modtaget din underskrevne kreditaftale, hvis du samtidigt har tegnet forsikringen via Express Banks hjemmeside, eller den dag Express Bank har indgået en aftale med dig i telefonen om at indtræde i forsikringen. Forsikringsaftalen gælder en måned ad gangen og forlænges automatisk med en måned ad gangen.

 • Hvor længe dækker forsikringen?
 • Dækning for ufrivillig arbejdsløshed og fuldt tab af erhvervsevne ophører den dag, du fylder 65 år.

  Derudover ophører forsikringen den dag, hvor;

  • lånet eller kreditten er indfriet,
  • forsikringsaftalen ophører (opsigelse kan ske for begge parter),
  • du afgår ved døden.

  Du er dog dækket for dødsfald indtil den dag, du fylder 75 år, hvor forsikringen helt ophører. Er I to personer, der er omfattet af forsikringen, og fylder én af jer 75 år eller afgår ved døden, er den anden af jer fortsat omfattet af forsikringen.
  Du kan læse mere om forsikringsbetingelserne her.

 • Hvad koster en Låne- og Kreditsikring?
 • Ved lån beregnes forsikringspræmien ud fra en fast procentsats af den til enhver tid aftalte månedlige ydelse. Tegner du en Låne- og Kreditsikring er forsikringspræmien8,5% og hvis I er to personer, der tegner forsikringen, er forsikringspræmien 14% af den til enhver tid aftalte månedlige ydelse.

  Forsikringspræmien faktureres sammen med de månedlige udgifter til lånet eller kreditten, og bliver tillagt den månedlige ydelse. Der skal også betales forsikringsgebyr i den periode, hvor BNP Paribas Cardif udbetaler forsikringserstatning til dig/jer.

  Priseksempel ved lån1 forsikret2 forsikrede
  Lånebeløb30.000,00 kr. 30.000,00 kr.
  Månedlig ydelse 600,00 kr. 600,00 kr.
  Forsikringspræmie pr./ md. 51,00 kr. 84,00 kr.
  Skadesforsikringsafgift pr./ md. 0,45 kr. 0,74 kr.

  Ved kredit beregnes forsikringspræmien ud fra en fast procentsats af restgælden pr. måned, svarende til 0,33% af restgælden.

  Priseksempel ved kredit1 forsikret 2 forsikrede
  Restgæld20.000,00 kr. 20.000,00 kr.
  Månedlig ydelse 400,00 kr. 400,00 kr.
  Forsikringspræmie pr./ md. 66,00 kr. 132,00 kr.
  Skadesforsikringsafgift pr./ md. 0,58 kr. 1,17 kr.

  Provision
  Express Bank modtager provision i overensstemmelse med samarbejdsaftalen mellem Express Bank og BNP Paribas Cardif .
  Du kan få mere information hos Express Bank.

 • Hvad hvis jeg ikke opfylder betingelserne for en forsikring?
 • Hvis du ikke opfylder kriterierne for en Lånesikring, er det muligt, at du kan tegne vores Lånesikring LIV.
  Du kan læse mere om forsikringen her.

  Ønsker du at vide mere og tegne forsikringen, skal du kontakte Kundeservice på tlf.: 70 23 58 00.

 • Anmeld skade
 • Ved krav om erstatning skal du hurtigst muligt anmelde enhver forsikringshændelse til BNP Paribas Cardif på telefon 80 70 20 80 eller online her. I tilfælde af dødsfald skal dødsboet ligeledes kontakte BNP Paribas Cardif. BNP Paribas Cardif har åbent mandag-fredag fra kl. 9:00 til 16:00.

 • Fortrydelsesret og opsigelse
 • Hvis du fortryder forsikringen, kan du annullere den inden for 30 dage efter modtagelsen af bekræftelse af aftalens indgåelse. Du kan når som helst i forsikringsperioden kræve forsikringen opsagt på den næste forfaldsdag, som indtræder minimum 30 dage efter opsigelsen. Opsigelsen/annulleringen skal ske skriftligt til:

  Express Bank
  Oldenburg Allé 3
  2630 Taastrup

  Du kan også sende opsigelsen til forsikring@expressbankmail.dk
  For at vi kan registrere din opsigelse korrekt, skal du huske at oplyse dit lånenummer.

 • Få tilsendt materiale
 • Ønsker du yderligere materiale om en Låne- og Kreditsikring, kan du kontakte Express Bank på telefon 70 30 00 06.

 • COVID-19
 • BNP Paribas Cardif Nordic følger kontinuerligt udviklingen af Covid-19 og gør alt, hvad de kan for at håndtere situationen på bedst mulig vis under de specielle omstændigheder, som vi ser lige nu. De anbefaler dig at holde dig opdateret på coronasmitte.dk og um.dk, der er udenrigsministeriets website.

  For at gøre det lettere for dig, har de samlet de mest almindelige spørgsmål: Find dem her

Kontakt

Få tilsendt materiale

Vil du gerne have tilsendt materiale om Låne- og Kreditsikring pr. post, kan du kontakte Express Bank på telefon 70 23 58 00.

Fortrydelsesret og opsigelse

Hvis du fortryder forsikringen, kan du annullere den inden for 30 dage efter modtagelsen af policen. Du kan når som helst i forsikringsperioden kræve forsikringen opsagt på den næste forfaldsdag, som indtræder minimum 30 dage efter opsigelsen. Opsigelsen/annulleringen skal ske skriftligt til:

Express Bank
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Du kan også sende opsigelsen til forsikring@expressbankmail.dk
For at vi kan registrere din opsigelse korrekt, skal du huske at oplyse dit lånenummer.

Hvor skal du henvende dig med krav om erstatning?

Ved krav om erstatning skal du, eller ved dødsfald dit dødsbo, kontakte BNP Paribas Cardif. Et krav om erstatning afgives ved så hurtigt som muligt at anmelde en skade her, eller ved at indsende en skadesanmeldelse til BNP Paribas Cardif på nedenstående adresse:

BNP Paribas Cardif
Lyskær 1, 3 tv
2730 Herlev

Du kan printe skadesanmeldelser ud fra denne side.

Spørgsmål til skadeanmeldelse

Har du spørgsmål eller brug for hjælp vedrørende skadesanmeldelse, kan du kontakte BNP Paribas Cardif på
tlf.: 80 70 20 80. De har åbent alle hverdage mellem kl. 9.00-16.00.

Lånesikring | Dokumenter

 • Vigtig Viden (Førkøbsinformation) | Gældende fra 15.03.2022
 • Vigtig Viden (Førkøbsinformation)
 • Forsikringsbetingelser | Gældende fra 15.03.2022
 • Forsikringsbetingelser
 • Produktark (IPID) | Gældende fra 15.03.2022
 • Produktark (IPID)

Lånesikring LIV | Dokumenter

Kreditsikring | Dokumenter

 • Vigtig Viden (Førkøbsinformation) | Gældende fra 15.03.2022
 • Vigtig Viden (Førkøbsinformation)
 • Forsikringsbetingelser | Gældende fra 15.03.2022
 • Forsikringsbetingelser
 • Produktark (IPID) | Gældende fra 15.03.2022
 • Produktark (IPID)

Skadeanmeldelse | Dokumenter

 • Skadeanmeldelse ved dødsfald
 • Skadeanmeldelse ved midlertidig uarbejdsdygtighed
 • Skadesanmeldelse ved ufrivillig arbejdsløshed
 • Skadesanmeldelse ved ufrivillig arbejdsløshed for selvstændige