Låne- og Kreditsikring giver tryghed til dig og din familie

 

Sådan er du sikret med din Låne- og Kreditsikring

Intet i livet er sikkert. Selvom du er ved godt helbred og har god økonomi, kan der ske uforudsete ting.  Denne forsikring giver dig tryghed i tilfælde af uforudsete hændelser, så du ikke selv skal betale det månedlige beløb, hvis du skulle blive syg eller uden arbejde. Forsikringen dækker også tilbagebetaling af hele gælden ved dødsfald.

Du finder flere informationer samt diverse dokumenter om din forsikring her på siden.

Bemærk, at pr. 1. marts 2024 er det ikke længere muligt at tegne en Låne- og Kreditsikring!

expressbank-card-refinansiering-720x550

Låne- og Kreditsikring FAQ

 • Om forsikringen
 • Tab af arbejdsevne eller ufrivillig arbejdsløshed:
  Ved tab af arbejdsevne eller ufrivillig arbejdsløshed erstatter Express Bank din månedlige ydelse, du betaler for lånet eller kreditten knyttet til forsikringen. Forsikringen træder i kraft 30 dage efter tegning for tabt erhversevne og 90 dage efter tilmelding til ledighed (kvalifikationsperiode). Se yderligere beskrivelser i vores vilkår.

  Dødsfald:
  Ved dødsfald udbetales et beløb svarende til restgælden inklusive påløbne renter på lånet eller kreditten knyttet til forsikringen. Maksimumsbeløb 500.000 kr. for lån og 100.000 kr. for kredit.

  LånKredit
  Maks. månedlig erstatning15.000 kr.10.000 kr.
  Erstatningsperiode pr. skade12 måneder6 måneder
  Maks. erstatningsperiode36 måneder18 måneder
  Maks. erstatning ved dødsfald/pr. skadetilfælde500.000 kr.100.000 kr.

  Karensperioden for tabt erhvervsevne og ufrivillig ledighed er 30 dage. Det betyder, at det første ratebeløb tidligst er dækket 30 dage efter indtrædelse af forsikringen.

  Erstatningen udbetales til Express Bank og krediteres dit lån eller din kredit. Er I to, der har tegnet forsikring for jeres fælles lån eller kredit, er I begge dækket 100 %.

 • Hvem kan tegne en forsikring?
 • Bemærk, at pr. 1. marts 2024 er det ikke længere muligt at tegne en Låne- og Kreditsikring!

  Forsikringen dækker dødsfald, tab af erhvervsevne og ufrivillig arbejdsløshed. For at blive omfattet af forsikringen gælder, at:

  • Du har en aftale om lån eller kort med Express Bank.
  • Du er fyldt 18 år, men endnu ikke 64 år.
  • Du har et dansk CPR-nummer og fast bopæl i Danmark (excl. Grønland og Færøerne).
  • Du er fuldt erhvervsdygtig. Ved fuldt erhvervsdygtig forstås, at du kan udføre dit sædvanlige arbejde uden begrænsinger, og ikke modtager eller har ret til erstatning, der skyldes sygdom/ulykkestilfælde. Samtidig forudsættes det, at du ikke har et særligt tilpasset arbejde eller arbejde med såkaldt løntilskud iht. Sociallovgivningen pga. psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse.
  • Du har, og de seneste 6 måneder haft; fast fuldtidsarbejde, midlertidig ansættelse eller kontraktansættelse på mere end 12 måneder eller været selvstændig erhvervsdrivende.
  • Du arbejder mindst 16 timer om ugen eller, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, mindst 30 timer om ugen.
  • Du er indforstået med at arbejdsløshed, varsling om arbejdsløshed, opsigelse, sygdom eller lidelser, som du er bekendt med inden tegning af forsikringen, ikke er dækket.
  • Du har heller ikke modtaget erstatning for sygdom/ulykkestilfælde i mere end 14 dage i træk den seneste 3-måneders periode.
 • Hvor længe dækker forsikringen?
 • Dækning for ufrivillig arbejdsløshed og fuldt tab af erhvervsevne ophører den dag, du fylder 67 år.

  Derudover ophører forsikringen den dag, hvor:

  • den er opsagt af dig eller BNP Paribas Cardif
  • din låneaftale eller kreditaftale ophører
  • du har modtaget erstatning for dødsfald
  • den kollektive overenskomst er opsagt

  Forsikringen kan ikke forlænges ved at betale præmie efter forsikringens ophør.

 • Hvad koster en Låne- og Kreditsikring?
 • Ved lån beregnes forsikringspræmien ud fra den månedlige ydelse og præmien udgør 8,5% af ydelsen.

  Priseksempel ved lån1 forsikret2 forsikrede
  Lånebeløb100.000 kr. 100.000 kr.
  Månedlig ydelse 2.000 kr. 2.000 kr.
  Forsikringspræmie pr./ md. 170 kr. 340 kr.
  Skadesforsikringsafgift pr./ md. 1,17 kr. 2,34 kr.

  Ved kredit beregnes forsikringspræmien ud fra en fast procentsats af restgælden pr. måned, svarende til 0,65% af restgælden.

  Priseksempel ved kredit1 forsikret 2 forsikrede
  Restgæld20.000,00 kr. 20.000,00 kr.
  Forsikringspræmie pr./ md. 130 kr. 260 kr.
  Skadesforsikringsafgift pr./ md. 0,90 kr. 1,80 kr.

  Provision
  Forsikringen er tegnet på vegne af BNP Paribas Cardif. Express Bank modtager kompensation fra BNP Paribas Cardif for sin formidling og administration af forsikringerne. Erstatningen består af to dele. Den første del er en kommission på 53 % af præmien. Den anden del af kompensationen afhænger af et eventuelt overskud, som Express Bank modtager 80 % af.

 • Ikrafttrædelse
 • Forsikringen træder i kraft den dag Express Bank har modtaget din underskrevne kreditaftale, hvis du samtidigt har tegnet forsikringen via Express Banks hjemmeside, eller den dag Express Bank har indgået en aftale med dig i telefonen om at indtræde i forsikringen. Forsikringsaftalen gælder en måned ad gangen og forlænges automatisk med en måned ad gangen. Forsikringens startdato fremgår af forsikringsbeviset.

 • Anmeld skade
 • Ved krav om erstatning skal du hurtigst muligt anmelde enhver forsikringshændelse til BNP Paribas Cardif på telefon 80 70 20 80 eller online her. I tilfælde af dødsfald skal dødsboet ligeledes kontakte BNP Paribas Cardif. BNP Paribas Cardif har åbent mandag-fredag fra kl. 9:00 til 16:00.

 • Dokumentation ved anmeldelse
 • De første 30 dage er en karenssperiode. I tilfælde af sygdom/ulykke har vi brug for: Kopi af alle sygemeldinger (del B) i hele den periode, du har været sygemeldt, eller en lægeerklæring, der bekræfter diagnosen, karaktergivning (i %) og hele sygefraværsperiode.

  Den maksimale størrelse af hvert dokument er 2MB. Dokumentet skal enten være doc, docx, pdf, jpeg, tif eller png.

  Du modtager en e-mail fra os, når du er færdig med registreringen, som indeholder et link til portalen for at uploade flere dokumenter. Vi gør opmærksom på, at i mangel af dokumentation kan sagsbehandlingstiden være længere.

  De første 30 dage, du er syg eller ledig (og modtager dagpenge), er en karensperiode. Forsikringen gælder fra og med dag 31 og betales bagud iht. vilkårene. Det er en forudsætning, at du sender os ny dokumentation (lønseddel om dagpenge eller sygemelding) i erstatningsperioden for at få erstatning hver måned.

  Det er vigtigt, at du fortsætter med at betale forsikringspræmien i hele erstatningsperioden.

  Ønsker du en skadeanmeldelsesblanket tilsendt eller har du yderligere spørgsmål, kan du ringe til os på 70 23 58 00.

 • Fortrydelsesret og opsigelse
 • Hvis du fortryder forsikringen, kan du annullere den inden for 30 dage efter modtagelsen af bekræftelse af aftalens indgåelse. Du kan når som helst i forsikringsperioden kræve forsikringen opsagt på den næste forfaldsdag, som indtræder minimum 30 dage efter opsigelsen. Opsigelsen/annulleringen skal ske skriftligt til:

  Express Bank
  Oldenburg Allé 3
  2630 Taastrup

  Du kan også sende opsigelsen til forsikring@expressbankmail.dk
  For at vi kan registrere din opsigelse korrekt, skal du huske at oplyse dit lånenummer.

Lånesikring | Dokumenter

 • Vigtig Viden (Førkøbsinformation) | Gældende fra 15.03.2022
 • Forsikringsbetingelser | Gældende fra 15.03.2022
 • Produktark (IPID) | Gældende fra 15.03.2022
 • Vigtig Viden (Førkøbsinformation)
 • Forsikringsbetingelser
 • Produktark (IPID)

Lånesikring LIV | Dokumenter

Kreditsikring | Dokumenter

 • Vigtig Viden (Førkøbsinformation) | Gældende fra 15.03.2022
 • Forsikringsbetingelser | Gældende fra 15.03.2022
 • Produktark (IPID) | Gældende fra 15.03.2022
 • Vigtig Viden (Førkøbsinformation)
 • Forsikringsbetingelser
 • Produktark (IPID)

Skadeanmeldelse | Dokumenter

 • Skadeanmeldelse ved dødsfald
 • Skadeanmeldelse ved midlertidig uarbejdsdygtighed
 • Skadesanmeldelse ved ufrivillig arbejdsløshed
 • Skadesanmeldelse ved ufrivillig arbejdsløshed for selvstændige

Skema til skadeanmeldelse

Ønsker du en skadesblanket tilsendt eller har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte Cardif via e-mail på forsikring@expressbankmail.dk eller ringe til Cardif på 80 70 20 80.