)
Bolig, Økonomi

Forældrekøb - Regler og skattemæssige forhold

Selvom reglerne for forældrekøb ændrer sig løbende, er det stadig en populær løsning for mange familier, da det giver unge mulighed for at flytte hjemmefra, mens de er under uddannelse og har brug for en bolig tæt på studierne.

Læs med her, hvor vi gennemgår fordele og ulemper ved forældrekøb, og hvad du bør være opmærksom på, inden du sætter underskriften på boligkøbet.
Et forældrekøb foregår typisk ved, at forældre køber en bolig, de så efterfølgende udlejer til deres barn i stedet for selv at bo i boligen
  Hvad er forældrekøb?

  Et forældrekøb foregår typisk ved, at forældre køber en bolig, som de så efterfølgende udlejer til deres barn i stedet for selv at bo i boligen. I de populære studiebyer som København og Aarhus kan det være svært at skaffe en lejebolig, og priserne på køb af en bolig er så høje, at det kan være svært at finansiere som studerende. Derfor kan forældrekøb være en god løsning, da den unge kun skal betale husleje i boligen, mens forældrene hæfter for eventuelle lån m.m.

Fordele og ulemper ved et forældrekøb

Fordele

 • Du kan trække forskellige udgifter fra i lejeindtægterne – fx renoveringsudgifter, ejendomsskatter, forsikring m.m.
 • Der findes skattemodeller, der hver især har fordele. Vælger du den rette, er der økonomisk gevinst at hente ved et forældrekøb
 • Der skal ikke betales ejendomsværdiskat, da det er en udlejningsejendom
 • En særlig skatteregel tillader dig at sælge boligen til dit barn til den seneste offentlige ejendomsvurdering minus 15%.

Ulemper

 • Forældrekøbet bliver betragtet som en selvstændig virksomhed. Du bliver derfor beskattet af overskuddet af udlejningen
 • Har du som forælder aldrig boet i lejligheden, bliver fortjenesten ved et eventuelt salg skattepligtigt.
 • Der er ved et forældrekøb krav til regnskab i forbindelse med udlejning, udgifter og fortjeneste, som skal overholdes.

Skat af forældrekøb

Når du foretager et forældrekøb, svarer det skattemæssigt til at stifte en selvstændig erhvervsvirksomhed. Til dette kan du vælge mellem tre skattemodeller. Uanset skattemodellen skal du som forælder opgive et årligt regnskab for udlejningen.

Skattesatsen på beskatning af afkast og fradrag for eventuelle renteudgifter varierer alt efter hvilken skattemodel, du vælger. Vi gennemgår her de tre ordninger, men du kan også læse mere hos SKAT. De tre skatteordninger er:

Almindelige personskatteregler

Denne skattemodel er den mindst komplicerede model, men også den model hvor du typisk opnår de mindste skattemæssige fordele i forhold til de andre skatteordninger.

Her beskattes overskuddet fra udlejningen på samme måde som en almindelig indkomst. Det betyder, at der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og udlejningen indgår i din samlede personlige indkomst og kan betyde, at du ender med at betale topskat. Her har du dog fordel i at kunne fratrække ejerudgifter til boligen i lejeindtægten (huslejen).

Virksomhedsskatteordningen

I denne ordning skal du have styr på regnskabet. Dit regnskab skal leve op til kravene i bogføringsloven, og indtægter og udgifter skal holdes helt adskilt fra din egen privatøkonomi.

I denne skatteordning bliver alle ejer- og renteudgifter fratrukket direkte i lejeindtægten, inden overskuddet fra virksomheden beskattes som personlig indkomst. Det betyder, at du opnår fuldt fradrag for renteudgifterne i modsætning til den førnævnte skattemodel. I tilfælde af underskud i udlejningen kan det fratrækkes i din personlige indkomst.

Kapitalafkastmodellen

Som navnet indikerer, bliver afkastet fra udlejningen ikke registreret som personlig indkomst men som kapitalindkomst. En fordel ved denne skattemodel er, at skattesatsen for kapitalindkomst er lavere end personskatten, og du slipper for at betale arbejdsmarkedsbidrag.

Afkastet fra udlejningen beregnes årligt som en procentdel af boligens kontante købesum. Det betyder, at hvis du har købt boligen og starter udlejningen midt på året, skal du kun beskattes af den forholdsmæssige del af kapitalafkastet, som svarer til perioden, boligen er udlejet i.

Som forælder betaler du skat af overskuddet, før renter og kapitalafkastet er trukket fra. Overskuddet beskattes herefter som personlig indkomst, hvor renteudgiften fratrækkes i kapitalindkomsten. Kapitalafkastet hører herefter under kapitalindkomsten og beskattes med den lavere sats.

Regler for forældrekøb

Det er ofte mange penge, det drejer sig om, når du vil foretage et forældrekøb. Derfor er det en god idé at have et overblik på de mange regler forbundet med købet.

Nogle af dem har du måske allerede hørt om, men det kan være en god idé at få genopfrisket reglerne, så du ved, hvordan du skal forholde dig til de forskellige forhold i forældrekøbet.

Her gennemgår vi de regler, vi mener, du bør kende til, så du får den bedste oplevelse med dit forældrekøb.

Lejekontrakt

Der er en grund til, at flere er påpasselige med at blande familie og pengesager.

Når det fungerer godt, er der ingen problemer, men hvis man først bliver uvenner, kan det ende grimt. Derfor er det en god idé at få udarbejdet en skriftlig lejekontrakt – også selvom den er mellem forældre og barn. I lejekontrakten fastsættes retningslinjer for udlejningen af boligen, og den indeholder både udlejers og lejers pligter og rettigheder. Derudover er en skriftlig lejekontrakt et krav for, at den unge kan søge boligstøtte, og som forælder skal du bruge en skriftlig lejekontrakt i tilfælde af, at skattemyndighederne kræver dokumentation for huslejens størrelse.

Fremleje af et værelse

Det er populært at fremleje et værelse i boligen, hvis udgifterne er høje, eller den unge gerne vil have en roommate. I de fleste tilfælde vil det være mest fordelagtigt, hvis den unge fremlejer værelset, frem for at du som forælder selv skal leje det ud. På denne måde er du som udlejer bedre stillet i tilfælde af, at det bliver nødvendigt at opsige lejemålet, idet en fremlejetager, hører under de rettigheder, lejeren har i lejemålet.

En opsigelse af lejeren i en bolig betyder derfor også en opsigelse af fremlejetageren. Lejelovens regler om fremleje siger derudover, at lejeren og fremlejetageren af værelset kan opsige hinanden med en måneds varsel.

Salg af forældrekøb til barn

Det er muligvis ikke et salg af boligen, du tænker på, når du vil foretage et forældrekøb. Det er dog fornuftigt at gøre sig nogle overvejelser om salget, allerede inden du skriver under på en købsaftale.

Uanset hvem du som forælder sælger boligen til – om det er den unge eller en tredjemand – skal du som forælder som udgangspunkt beskattes af det afkast, der opnås ved salget. Der findes dog en undtagelse herfor kaldet parcelhusreglen. Denne regel bestemmer, at man kan sælge sin egen private bolig skattefrit, når visse betingelser er opfyldt – bl.a. at du som sælger selv skal have boet i boligen. Denne betingelse vil man dog sjældent kunne opfylde i forbindelse med et forældrekøb, da formålet jo har været at købe en bolig til den unge, De fleste bliver dermed beskattet ved et salg.

Den unge har mulighed for at købe boligen til underpris eller under visse betingelser at blive overdraget boligen af forældrene. Som forælder kan du sælge boligen til en pris, der ligger 15% under den seneste offentlige vurdering. Ved denne løsning opnår du som forælderen besparelse, da salget normalt vil ske til en pris, der ligger under markedsprisen og beskatningen af salget dermed er lavere.

Derudover kan du som forælder overdrage boligen til en pris, der ligger endnu lavere end den førnævnte pris, som er den seneste offentlige vurdering minus de 15% – og endda forære den unge boligen. Her er betingelsen dog, at både du og den unge, som overtager boligen, bliver beskattet af forskellen mellem prisen efter 15%-reglen og den pris, som den unge modtager boligen for. Denne forskel forstås som en gave til den unge, og skattesatsen for gaver mellem forældre og børn er 15% på den del af gavens beløb, der ligger over den skattefrie grænse på 61.500 kroner.

Hvis den unge på et tidspunkt ønsker at videresælge boligen, vil den tidligere nævnte parcelhusregel træde i kraft. Idet den unge selv har boet i boligen, kan salget til den tid ske skattefrit.

Guide til boligkøb

At købe bolig er, for langt de fleste, en stor beslutning – særligt når det drejer sig om et huskøb, der skal tilgodese mange behov, typisk over en længere periode. Følg denne guide, så du kan finde frem til dit næste hjem.

Læs mere om boligkøb

Sådan lægger du nemt budget i Excel

En god privatøkonomi starter med et simpelt budget. Men hvordan kommer du i gang med at skabe det forkromede overblik over dine indtægter og udgifter? Svaret får du i artiklen her.

Hent vores gratis budgetskabelon

16. januar 2023

Depositum – Lejelovens regler om lejebolig

Klik her og læs mere