)
Økonomi

Regler for indskud og investering af børneopsparing

Hvor meget må man sætte ind på en børneopsparing? Hvordan investerer man børneopsparingen? En børneopsparing er et rigtigt godt værktøj til at give dit barn en god start på voksenlivet. Den kan bruges til udbetalingen på en lejlighed, til indkøb af møbler når dit barn skal flytte hjemmefra, til betaling af de første regninger og meget andet.

Læs med her, hvor vi gennemgår en masse tips til, hvordan dine børn får mest muligt ud af børneopsparingen, samtidigt med at du overholder reglerne for oprettelse af og investering i en børneopsparing.

Regler for børneopsparing

Der kan laves én officiel børneopsparing til hvert barn. Barnet er ejeren af kontoen, og børneopsparingen kan tidligst udbetales, når barnet fylder 7 år og senest, når det fylder 21 år. Kontoen til børneopsparingen er bundet i minimum 7 år, og det betyder, at den senest skal oprettes det år, barnet fylder 14 år for at kunne blive udbetalt det år, barnet fylder 21 år.

Den primære fordel ved en børneopsparing er, at alle renter og afkast fra børneopsparingen er skattefrie. Det betyder, at hvis investeringen har båret frugt, skal der ikke betales skat af denne merværdi, når beløbet bliver udbetalt. En anden fordel ved en børneopsparing er, at bedsteforældrene også må indbetale til konto, og hvis forældrene ikke ønsker eller har mulighed for at oprette en børneopsparing til barnet, har bedsteforældrene i stedet lov til at oprette og indbetale til én i stedet.

Hvor meget må man indbetale til en børneopsparing?

I 2018 kom der nye regler for børneopsparing. Hvis du har oprettet en børneopsparing før 2018 og ikke har, opdateret dig på reglerne siden, bør du dermed læse med her.

Fra 2018 er beløbsgrænsen pr. år nemlig hævet, og den samlede beløbsgrænse i hele opsparingsperioden er fordoblet. Før 2018 kunne man indsætte 3.000 kroner årligt og 36.000 kroner over hele opsparingsperioden. De gældende regler i 2023 er, at man må indsætte 6.000 kroner årligt, og den samlede beløbsgrænse er 72.000 kroner. Det betyder, at hvis du opretter en børneopsparing fra barnets fødsel, og du indbetaler 6.000 kroner om året, må du efter 12 år ikke indbetale yderligere til kontoen.

De nye regler betyder, at der nu er et endnu større potentiale ved at oprette og indbetale til en børneopsparing – især hvis du vælger at investere den.

Læs også: Sådan lægger du et godt budget

Investering af børneopsparing

Det bliver mere og mere udbredt at investere. Mulighederne bliver flere, og investeringsløsningerne bliver nemmere for dig som kunde. Reglerne for investering af en børneopsparing giver gode muligheder for at få mest muligt ud af det beløb, du indbetaler til kontoen. Men hvorfor er det en god idé at investere børneopsparingen?

Du er sikkert før blevet informeret om, at de penge du har stående på en konto i banken, bliver mindre værd med årene pga. inflation og det lave renteniveau, medmindre du investerer pengene. Det samme gælder for en børneopsparing, og mange banker tilbyder en nem løsning til at investere pengene på børneopsparingen, hvor du ikke behøver at være ekspert for at få et udbytte. Som nævnt er afkastet på en børneopsparing skattefrit, og skattefriheden omfatter også afkastet fra investeringer. Der er derfor ikke meget, der taler imod at sætte gang i investeringen af børneopsparingen.

Herunder kan du se et eksempel på investering af en børneopsparing, hvor der er oprettet en børneopsparing ved barnets fødsel. Her indbetales der 500 kroner om måneden, hvilket overholder den maksimale grænse for indbetaling på 6.000 kroner om året. Med et årligt afkast på eksempelvis 6%, som er det afkast aktiemarkedet historisk har givet, ifølge bogen Stocks For The Long Run, og hvor der efter 12 år ikke indbetales yderligere grundet den maksimale indbetalingsgrænse, opnås der altså et afkast på 77.797 kroner efter 18 år.

I dette eksempel ender der med at stå 149.797 kroner på børneopsparingen, som skattefrit udbetales til barnets konto på det ønskede tidspunkt. Venter du lidt endnu med at udbetale børneopsparingen, bliver der selvfølgelig tilskrevet yderligere renter, så der kommer til at stå et endnu højere beløb på børneopsparingen.

Renters rente beregning

År Årlig indbetaling Afkast I alt
ÅR 1 6.000 kr. 199 kr. 6.199 kr.
ÅR 2 2.000 kr. 780 kr. 12.780 kr.
ÅR 3 18.000 kr. 1.767 kr. 19.767 kr.
ÅR 4 24.000 kr. 3.185 kr. 27.185 kr.
ÅR 5 30.000 kr. 5.060 kr. 35.060 kr.
ÅR 6 36.000 kr. 7.421 kr. 43.421 kr.
ÅR 7 42.000 kr. 10.298 kr. 52.298 kr.
ÅR 8 48.000 kr. 13.722 kr. 61.722 kr.
ÅR 9 54.000 kr. 17.727 kr. 71.727 kr.
ÅR 10 60.000 kr. 22.350 kr. 82.350 kr.
ÅR 11 66.000 kr. 27.628 kr. 93.628 kr.
ÅR 12 72.000 kr. 33.601 kr. 105.601 kr.
ÅR 13 0 kr. 39.937 kr. 111.937 kr.
ÅR 14 0 kr. 46.653 kr. 118.653 kr.
ÅR 15 0 kr. 53.772 kr. 125.772 kr.
ÅR 16 0 kr. 61.319 kr. 133.319 kr.
ÅR 17 0 kr. 69.318 kr. 141.318 kr.
ÅR 18 0 kr. 77.797 kr. 149.797 kr.

Der findes også muligheder udover den traditionelle børneopsparing, hvor du kan investere for dit barn. Hos de fleste investeringsplatforme kan du oprette et depot for mindreårige, hvor der ikke er nogen grænse for, hvor meget du må indsætte på kontoen. Derudover kan beløbet hæves når som helst. Der er dog nogle skattemæssige forskelle fra den traditionelle børneopsparing, som du kan læse mere om længere nede i indlægget. Med investering fra et aktiedepot til mindreårige gælder de samme anbefalinger som investering fra et traditionelt aktiedepot til voksne:

 • Spredning er redning. Fordel investeringen ud på flere virksomheder.
 • Investér i ETF’er, investeringsforeninger eller indeksfonde, hvis du ikke vil vælge specifikke virksomheder at investere i.
 • Tid i markedet slår timing i markedet. Hav en fast investeringsplan med løbende indbetalinger.
 • En børneopsparing er en langsigtet investering på 10-20 år. Slå koldt vand i blodet og lad være med at sælge, fordi der er tilbagegang i en periode.

Udbetaling af børneopsparing

Som nævnt tidligere i dette indlæg er der nogle regler for, hvornår en traditionel børneopsparing må udbetales. Beløbet på kontoen er bundet i syv år. Det betyder, at hvis kontoen først bliver oprettet, når barnet er 13 år, kan børneopsparingen tidligst udbetales, når barnet er 20 år gammelt. Oprettes kontoen derimod ved barnets fødsel, kan du frit bestemme, hvornår beløbet skal udbetales, fra barnet er 14 til 21 år gammelt. Udbetalingen af børneopsparingen sker til barnets egen konto på det tidspunkt, du har aftalt med banken.

Skat af børneopsparing

Den største fordel med en børneopsparing, du kan udnytte, er det skattefrie afkast og skattefrie renter. Når børneopsparingen udbetales, skal der derfor ikke betales skat af hverken afkast fra investeringer eller renter, som er opnået på børneopsparingen i perioden fra oprettelsen til udbetalingen. De nye regler for børneopsparing kan derfor ende med at give mere end dobbelt så stort udbytte grundet renters rente, selvom det samlede maksimale indbetalingsbeløb kun er fordoblet. Derfor anbefales det at få oprettet en børneopsparing og få udnyttet potentialet ved skattefrie investeringer med børneopsparingen, så dit barn får mest muligt ud af børneopsparingen.

Investerer du derimod med et aktiedepot for mindreårige og bruger denne som børneopsparing, skal der betales skat af afkastet. Der er dog ingen grænse for det maksimale indbetalingsbeløb eller bindingsperiode for kapitalen. Her er mindreåriges udbytte og fortjeneste fra investeringer beskattet efter to principper:

Aktieindkomst for børn under 18 år

 • Når det gælder aktieindkomst, bliver børn under 18 år beskattet på samme måde som voksne.
 • Beskatning af udbyttet fra investeringerne afhænger af, om værdipapirerne er givet som gave, eller om de er barnets egne. Hvis det er barnets egen opsparing eller gave fra eksempelvis bedsteforældre, bliver barnet beskattet af udbyttet herfra.
 • Er investeringerne en gave fra forældre, er det forældrene, der bliver beskattet af udbyttet, og barnet bliver beskattet af kursgevinsten.

Kapitalindkomst for børn under 18 år

Børn under 18 år har et frikort fra de fylder 15 år. Dette frikort kan bruges til at medregne kapitalindkomst og derved spare skatten af deres investeringer. Overvej derfor at investere børns opsparing i investeringer, der er beskattet som kapitalindkomst, så længe frikortet ikke er udnyttet. Investeringer, der beskattes som kapitalindkomst, er følgende:

 • Obligationer
 • Obligationsbaserede investeringsforeninger og fonde
 • ETF’er, som ikke står på SKATs positivliste
 • Akkumulerende investeringsforeninger og fonde

Læs også: Læg et realistisk madbudget og spar mange penge hver måned

25. oktober 2022

Kender du alle dine skattefradrag?

Klik her og læs mere