Hvad er gældssanering?

Gældssanering er en ordning for privatpersoner, som har en uoverskuelig stor gæld. Med ordningen kan du enten få slettet sin gæld eller sat den ned til et beløb, som du er i stand til at tilbagebetale over en årrække. Her kan du læse mere om, hvad gældssanering er og hvilke regler, der gælder.

Derudover får du svar på ofte stillede spørgsmål, som “hvem kan få gældssanering?” og “hvordan får jeg gældssanering?”

Hvem kan få gældssanering?

Det er ikke alle, der kan søge om gældssanering. Først og fremmest er gældssanering forbeholdt privatpersoner, hvilket vil sige, at foreninger og virksomheder ikke har mulighed for at blive en del af denne ordning. Derudover er der en række betingelser, der skal være opfyldt for, at det er sandsynligt, at du får tilkendt gældssanering – dem kan du læse mere om herunder.

Hvilke betingelser og regler gælder?

Der er grundlæggende to kriterier, som SKAL være opfyldt, hvis du skal tilkendes gældssanering:

  • Du har ikke mulighed for at betale din nuværende gæld af
  • En gældssanering vil medføre en forbedring af dine økonomiske forhold

Derudover er der en række faktorer, som har indflydelse på, om du kan få gældssanering – de handler bl.a. om din jobsituation, om du har handlet økonomisk uforsvarligt, eller om du har optaget gæld for at kunne betale af på anden gæld. De gældende betingelser og regler for gældssanering kan ses i sin fulde længde på domstol.dk

Hvordan søger jeg om gældssanering?

Det er gratis at søge om gældssanering og processen er simpel, men kan godt være lang. Du udfylder et ansøgningsskema, som efterfølgende indleveres til skifteretten sammen med en række skattepapirer og lønsedler. Herefter er det op til skifteretten at vurdere, om du får tilkendt gældssanering.

Læs også hvordan du får et overblik over din samlede din gæld

Hvad sker der, når jeg har fået gældssanering?

Hvis du får tilkendt gældssanering, så nedsættes gælden, og der oprettes en afdragsordning baseret på lønindkomst og faste udgifter. Herefter tilbagebetales restbeløbet over en periode på typisk 5 år.

I særlige tilfælde slettes hele gælden, når du får tilkendt gældssanering.

Hvis du ikke kan opnå gældssanering, så kan du i stedet læse vores ideer til, hvordan du kan slippe af med gæld. Læs eventuelt også vores enkle sparetips.