Værd at vide, når du ønsker at klage

Inden du klager

Hos Express Bank forsøger vi altid at give vores kunder den bedste oplevelse og det er derfor vigtig for os, at vores kunder er tilfredse med vores produkter, rådgivning og kundeservice.

Lever vi ikke op til dine forventninger, vil vi meget gerne høre fra dig, så vi kan blive bedre. Det kan nemlig ikke undgås, at vi indimellem laver fejl, og det er derfor vigtig for os, at du kontakter os, hvis du har oplevet en fejl eller har haft en dårlig oplevelse.

Hvis du vil klage, kan du se dine muligheder nedenfor i fanen ”Hvordan kan jeg klage”.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du vil klage, kan du sende os en mail via linket nedenfor eller du kan skrive til os på adressen;

Express Bank
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup
Att: Kundeservice

Er du ikke tilfreds med vores behandling af din klage, kan du skrive til bankens klageansvarlige på følgende adresse;

Express Bank A/S
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup
Att: Nordic Legal Director; Emre Aksoy

Hvis du herefter forsat ønsker at klage, er Pengeinstitutankenævnet det alternative tvistløsningsorgan efter forbrugerklageloven.

Ankenævnet har følgende adresse;

Pengeinstitutankenævnet
Amaliegade  8 B
1256 København K

Se mere på http://www.pengeinstitutankenaevnet.dk/da

 

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant
hvis du er forbruger i et andet EU-land. Klage indgives på https://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage, skal du angive vores e-mailadresse: klage@expressbankmail.dk

Har jeg mulighed for at klage til andre instanser?

Det finansielle ankenævn er efter § 6, stk. 1, i lov om forbrugerklager et godkendt privat ankenævn og behandler klager over pengeinstitutter, realkreditinstitutter og investeringsfonde fortrinsvis fra private forbrugere. Ankenævnet har følgende adresse:

 

Sekretariatet for det finansielle ankenævn
St. Kongensgade 62, 2. sal
1264 København K
sek@fanke.dk
Tlf. 35 43 63 33

Se mere på https://fanke.dk/det-finansielle-ankenaevn/

Klager vedrørende bankens overholdelse af de finansielle love samt reglerne om god skik, kan indbringes for Finanstilsynet. Se mere på https://www.finanstilsynet.dk/

Klager over bankens behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet. Se mere på https://www.datatilsynet.dk/

Hvem fører tilsyn med Express Bank?

Express Bank er under tilsyn af Finanstilsynet, som har følgende adresse:

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
Tlf. 33558282

Se mere https://www.finanstilsynet.dk/

Indsend klage

04. april 2020

Identitetstyveri

Klik her og læs mere