Hvad er RKI?

RKI, også kendt som Ribers Kredit Information eller blot Ribers, er kort fortalt et register, hvor virksomheder kan registrere personer som værende dårlige betalere, såfremt de har ubetalt gæld.
En virksomhed må først registrere dig i RKI, hvis du har fået mindst tre rykkere, hvor der i den sidste rykkerskrivelse er anført, at næste skridt vil være en registrering i RKI.

Har du gæld flere steder, kan du godt være registreret i RKI mere end én gang, da en registrering gælder for ét gældsforhold. En virksomhed må først registrere dig i RKI, hvis du har fået mindst tre rykkere, hvor der i den sidste rykkerskrivelse er anført, at næste skridt vil være en registrering i RKI. RKI ejes og varetages af Experian.

Hvordan ved du, om du står i RKI?

Som oftest vil du have modtaget en skrivelse fra en virksomhed om, at hvis gælden ikke bliver indfriet, så vil virksomheden, som næste trin i processen, registrere dig i RKI. Er du alligevel i tvivl om, hvorvidt du står i RKI, så kan du selv finde ud af det ved at ringe til RKI’s Forbrugerservice, sende dem en mail eller logge ind på www.dininfo.dk med dit NemID.

Er RKI og inkasso det samme?

RKI og inkasso er ikke det samme. RKI er udelukkende et register, hvor dårlige betalere bliver registreret. Uanset om en person står i RKI eller ej, vil virksomheder fortsat forsøge at inddrive deres gæld. Som regel hyrer de et inkassofirma til at inddrive gælden – og du kan derfor opleve, at de sender dig rykkerne på vegne af virksomheden. I sidste instans kan de indkalde dig til fogedretten, hvis du fortsat ikke betaler.

Læs også hvad RKI betyder for dine låneforhold