Hvad er en morarente?

Hvis du ikke betaler dine afdrag til tiden, er det ikke uden konsekvenser. Låneudbyderen kan nemlig lægge morarenter oveni det beløb, du allerede skulle have betalt. Morarenter er derfor en ekstra omkostning, der påløber ved manglende betaling.

Størrelsen på morarenterne er forskellige alt afhængigt af, hvor mange penge det oprindelige beløb er på, men også nogle andre faktorer der vil blive beskrevet i detaljer herunder.

Hvordan udregnes morarenten?

Beløbet på morarenten, du skal betale, er ikke fastsat af låneudbyderen, men består af to dele. Den ene er Nationalbankens udlånsrente, og den anden er et lovbestemt tillæg på 8 %. Disse to lægges sammen, og sådan findes morarenten.

Hvornår kan der tilskrives morarenter?

Morarente kan tilskrives, når betalingsfristen for afdraget er overskredet. Hvis det på forhånd er aftalt, hvornår betalingsfristen er, så er det efter denne dato, at der kan tilskrives morarenter. Er der ikke aftalt en præcis dato for fristen, så er den gældende regel, at der først må tilskrives morarenter, når der er gået 30 dage, siden opkrævningen er modtaget.

Kan du trække morarenter fra i skat?

De renter, du betaler på lån, er som udgangspunkt fradragsberettigede. Dette gælder også for morarenter. Det er dog vigtigt, du tjekker din årsopgørelse, så du sikrer dig, at det er de rigtige satser, der bliver trukket fradrag af. Omlægger du dit lån, er det især vigtigt, at du igen retter din årsopgørelse, da der ellers kan være nogle differencerenter, som ikke er indberettet til SKAT.

Læs om flere finansielle begreber