Hvad er et afdragsfrit lån?

Et afdragsfrit lån er en lånetype, der giver dig mulighed for i perioder at sætte dine afdrag på lånet på pause. Ved at vælge et lån med afdragsfrihed får du mulighed for i en periode at skabe lidt mere luft i din daglige økonomi eller at afdrage på anden, dyrere gæld. Du kan her læse mere om, hvad et afdragsfrit lån er, og hvilke gældende regler der er for lån med afdragsfrihed.
At have afdragsfrihed på sit lån betyder, at du i en aftalt periode kun betaler renter og bidrag på dit lån, men at du ikke afdrager nogen månedlig ydelse.

Hvornår kan man få et afdragsfrit lån?

Når du køber en bolig og optager et realkreditlån, har du mulighed for at vælge et afdragsfrit lån. At have afdragsfrihed på sit lån betyder, at du i en aftalt periode kun betaler renter og bidrag på dit lån, men at du ikke afdrager nogen månedlig ydelse. Det kan være en fordel for dig at have en periode, hvor du ikke skal betale af på dit realkreditlån, da det kan give dig lidt ekstra luft i økonomien, mulighed for at afdrage på anden, dyrere gæld eller at indbetale lidt ekstra på din pensionsopsparing.

Hvad koster et afdragsfrit lån?

Hvad det præcist koster dig at vælge et lån med afdragsfrihed afhænger bl.a. af, hvilken type lån du vælger, og hvor stort et beløb du skal låne. Men generelt er et afdragsfrit lån samlet set dyrere end et tilsvarende lån med afdrag. Det skyldes, at bidragssatsen er højere på afdragsfrie lån, og at du i den afdragsfrie periode betaler renter og bidrag af hele restgælden, uden at den i perioden bliver nedbragt.

Så samlet vil du ende med at betale mere for et lån med afdragsfrihed, men den ekstra udgift skal holdes op imod fordelene ved eksempelvis at kunne afdrage på anden, dyrere gæld i den afdragsfri periode. Din bankrådgiver vil kunne hjælpe med at beregne, hvilken type lån der passer bedst til netop din økonomi.

Hvor stor afdragsfrihed kan man få?

Som udgangspunkt kan du typisk få op til 10 års afdragsfrihed på et 30-årigt lån. Det betyder, at du i stedet for at tilbagebetale lånet over 30 år skal tilbagebetale det over 20 år, når afdragsfriheden ophører.

Nogle realkreditudbydere tilbyder lån med helt op til 30 års afdragsfrihed, såfremt du kun belåner boligen med op til 60% (normalt kan man belåne op til 80% af boligens værdi via et realkreditlån). Dermed er lån med 30 års afdragsfrihed kun forbeholdt boligejere, der har tilstrækkelig friværdi i deres bolig, eller som kan nøjes med at låne op til 60% af boligens værdi. (Jf. gældende regler fra 2023).