Hvad er ÅOP?

ÅOP står for Årlige Omkostninger i Procent og er en måde, hvorpå du nemt kan sammenligne dine lån. ÅOP fortæller nemlig, hvad det vil koste dig at låne pengene. I ÅOP-beregningen er der taget højde for alle omkostninger, så du kan få et mere retvisende billede af, hvad lånet vil koste dig.
Se fx hvordan ÅOP ændrer sig afhængigt af lånestørrelse og tilbagebetalingstid i låneberegnere

Det, der kan gøre det svært at sammenligne lån, er, at der er mange forskellige parametre, der spiller ind på prisen – renten, stiftelsesgebyrer, afgifter, løbende gebyrer, osv. I ÅOP-beregningen er der taget højde for alle omkostninger, så du kan få et mere retvisende billede af, hvad lånet vil koste dig. Det er lovpligtigt for låneudbyderen at oplyse ÅOP, så forbrugeren kan danne sig et overblik over omkostningerne ved lånet.

ÅOP før og efter skat

Der kan være forskel på ÅOP før og efter skat. Lovgivningen på området angiver nemlig, at du kan trække renteudgifter fra i skat, hvilket har en indflydelse på dine samlede udgifter. I ÅOP før skat er der ikke taget højde for de beløb, du kan trække fra på din selvangivelse, og denne ÅOP er derfor ikke helt retvisende i forhold til, hvad det vil koste dig. Kigger du på ÅOP efter skat, så er der til gengæld taget højde for fradrag, så du får de reelle nettoomkostninger ved lånet. Banken oplyser ÅOP før skat.

Forskellen på ÅOP og effektiv rente

ÅOP er ikke den eneste måde at sammenligne lån. Begrebet effektiv rente (også kaldet debitorrente) er også et parameter, der kan bruges til at få et overblik over et låns omkostninger. Effektiv rente dækker både over den pålydende rente samt rentetilskrivninger i løbet af lånets løbetid, og tallet kan derfor fortælle dig, hvad de samlede faktiske renteomkostninger er for lånet.

ÅOP på kortere forbrugslån, der for eksempel ikke løber mere end en enkelt måned, vil ofte være høj, da omkostningerne udregnes på årlig basis, og den kan derfor være svær at forholde sig til. Den effektive rente vil derfor på de kortere lån oftest give et mere retvisende billede, da den ikke er udregnet på årsbasis, men blot forholder sig til renterne over lånets reelle løbetid og ikke vægter for eksempel opstartsomkostninger højere på kortere lån end længerevarende.

Læs om flere finansielle begreber