Restgæld

Hvad er restgæld?

Restgæld er et udtryk for det beløb, som du mangler at tilbagebetale af dit lån. Restgælden er altså det beløb, som er tilbage af dit lån, efter at du har betalt afdrag. Restgælden på et givent tidspunkt er således hovedstolen fratrukket alle tidligere betalte afdrag.

Eksempel: har du lånt 10.000 kr. og afdraget 2.000 kr., vil din restgæld være 8.000 kr.

Hvor kan jeg se min restgæld?

Du kan altid se din restgæld, kontooversigt og seneste posteringer via Min konto. Du logger på Min Konto med MitID.

Under: “Betaling / Indfrielse af lån” kan du beregne din præcise restgæld.

Under: “Kontooversigt” kan du se de seneste posteringer på dit lån og du kan søge 12 måneder tilbage i posteringer.

Under: “Tilbud til dig” kan du se, om vi har nogle lånetilbud, som ligger klar til dig.

Du kan logge på Min Konto her

Hvorfor er min restgæld større end lånebeløbet?

Når du får udbetalt dit lån, tilskriver vi lånet det oplyste oprettelsesgebyr. Derfor starter alle lån med en restgæld, der er større end hovedstolen. Så snart du begynder at betale af på dit lån, bliver restgælden mindre og mindre for hver måned. Der går i mellem 3-11 måneder, fra du optager lånet, til at restgælden er lavere end lånebeløbet.

Min Konto

04. april 2020

Identitetstyveri

Klik her og læs mere