Hvad betyder hovedstol?

Begrebet hovedstol støder du på, når du skal låne penge. Hovedstolen indikerer nemlig, det beløb du har lånt. Hovedstolen bliver ikke mindre, som du betaler af på lånet, da den udelukkende indikerer, hvilket beløb der skal betales tilbage, førend lånet kan betragtes som værende afsluttet.

Selvom hovedstolen dækker over det beløb, du har lånt i alt, så betyder det ikke, at hvis du låner 100.000 kr., så er det svarende til hovedstolen. Hovedstolen består nemlig også af stiftelsesomkostninger og kurstab, som også er en del af det beløb, du låner. For at forstå begrebet hovedstol er det derfor også nødvendigt at forstå ordet provenue. Det er nemlig det beløb, du ønsker at stå med i hånden, når lånet bliver udbetalt, hvor hovedstolen er det beløb, du ender med at låne, når andre nødvendige udgifter bliver lagt oveni.

Hvordan findes hovedstolen?

Et eksempel på, hvordan man finder hovedstolen, kan ses her: Du ønsker at låne 100.000 kr. Det er derfor et provenue på 100.000 kr., du skal stå med i hånden, når lånet bliver udbetalt. For at du kan stå med præcis 100.000 kr. i hånden, så er det nødvendigt, at din hovedstol bliver større, da du også skal betale stiftelsesomkostninger og kurstab. Hvis disse udgifter løber op i eksempelvis 5.000 kr., så vil hovedstolen derfor ende med at være 105.000 kr. Det er derfor 105.000 kr., du skal betale tilbage i alt, men vil kun få udbetalt de 100.000 kr., som svarer til provenuet.

Hvad er forskellen på hovedstol og restgæld?

Hvor hovedstolen ikke bliver mindre i takt med, at du afdrager, så er det en anden sag med restgælden. Det er nemlig det tal, der viser, hvor meget du mangler at betale tilbage, før hovedstolen er indfriet, og lånet dermed er afsluttet. Det er derfor det tal, de fleste låntagere holder øje med, da det vil falde i takt med afdragene.