Hvad er likviditet?

Likviditet bruges til at beskrive en persons kortsigtede betalingsformåen. For at finde din likviditet kigger man kort fortalt på, hvorvidt du er i stand til at betale de faste udgifter hver måned. Desto flere penge du har stående på kontoen, desto mere likviditet har du derfor også, da du vil kunne betale i dette øjeblik.
For at kunne betale udgifterne er det nødvendigt, at der kommer nogle penge ind på kontoen, der minimum modsvarer de udgifter, der skal betales.

Desto flere penge du har stående på kontoen, desto mere likviditet har du derfor også, da du vil kunne betale i dette øjeblik, og ikke først skal have frigivet midlerne. Du kan derfor også have en høj og lav grad af likviditet afhængigt af, hvor mange penge du har stående på kontoen, som ikke er øremærkede noget bestemt.

Hvad er likvide midler?

I forbindelse med en beregning af din likviditet vil det være relevant at kigge på, hvor mange likvide midler du har. Likvide midler dækker over midler, der ikke er bundet i f.eks. fast ejendom, en bil eller lignende. En ejendom repræsenterer naturligvis en værdi, men det er ikke et likvidt middel, da du ikke har pengene til rådighed i dag. For at kunne udnytte værdien af din ejendom skal den nemlig først sælges, så du kan få pengene udbetalt. Pengene fra salget af din ejendom vil, når de er udbetalt, igen være blevet likvide midler, da de så ikke længere er bundet i ejendommen.

Kontanter i lommen kan betragtes som det mest likvide middel. De kan bruges med det samme, og de har ingen bestemte forudsætninger, der skal være opfyldt, før pengene kan frigives.

Læs om flere finansielle begreber