I Express Bank vil vi gerne føre en ansvarlig udlånspolitik, og derfor gør vi os hele tiden umage for at udvikle og forbedre vores forretning på dette område. Seneste tiltag er et samarbejde, vi har indgået med en række andre banker og finansieringsselskaber via brancheforeningen Finans og Leasing og Experian. Dette samarbejde har resulteret i KreditStatus. KreditStatus er kort fortalt en webportal, hvor forbrugere kan logge ind med deres NemID og få overblik over en eventuel gæld hos de tilsluttede kreditgivere.

Express Bank begyndte at anvende KreditStatus i forbindelse med kreditvurdering af ansøgninger i slutningen af foråret 2013. Formålet er at få et mere dækkende og tidssvarende billede af en ansøgers økonomiske situation, og dermed bidrager KreditStatus til, at vi kan blive endnu bedre til at kreditvurdere og leve op til vores forpligtelse om ansvarlig långivning. Du kan finde meget mere information under Spørgsmål & Svar nederst på siden. Du kan også logge direkte ind på KreditStatus her.

Lån med omtanke

 • Hvordan virker KreditStatus?
 • KreditStatus virker kort sagt således: 

  Hvis du ansøger om et lån hos Express Bank, kan du blive bedt om at give samtykke til, at vi må lave et opslag i KreditStatus for at få oplysninger om din eventuelle gæld hos de andre tilsluttede banker/finansieringsselskaber. Gældsoplysningerne vil indgå som en del af den samlede kreditvurdering, og vi kan dermed se størrelsen af din gæld men ikke hvor, du eventuelt måtte have den. Fra et forbrugerperspektiv kan KreditStatus være behjælpelig med at give dig et overblik over din eventuelle gældssituation.

 • Hvordan kommer jeg ind på KreditStatus?
 • Som privat person kan du logge på kreditstatus.dk døgnet rundt, uanset om du har gæld eller ikke. Det eneste, du skal bruge, er dit NemID.

 • Vil mine gældsoplysninger blive brugt til andre formål end den aktuelle kreditvurdering?
 • Nej.

  Oplysninger om gæld bliver udelukkende brugt til den aktuelle kreditvurdering, og kun hvis du har givet dit udtrykkelige skriftlige samtykke til det. Ved senere ansøgninger hos os eller andre banker, skal der indhentes et nyt samtykke.

 • Hvad koster det at logge på KreditStatus?
 • Som privat person er det gratis at logge på KreditStatus – uanset hvor ofte det gøres.

 • Hvor ofte opdateres oplysningerne i KreditStatus?
 • Opdateringen sker dagligt.

 • Hvor længe gemmes mine gældsoplysningerne i KreditStatus?
 • KreditStatus giver et overblik over dine nuværende aftaler med de tilsluttede banker/finansieringsselskaber. Du får overblikket ved at logge ind på kreditstatus.dk. Vi får overblikket, når du giver samtykke hertil i forbindelse med en ansøgning. Så snart en aftale ophører, det vil sige, når din gæld er indfriet, vil den automatisk blive slettet i KreditStatus. Det betyder, at vi og de andre tilsluttede banker/finansieringsselskaber ikke kan se dine ophørte aftaler. Men som privat person vil du forsat kunne se dine aftaler seks måneder efter deres ophør.