Anmeldelser: Det siger kunderne om Express Bank

Her på siden kan du læse, hvad vores kunder synes om os og hvilke erfaringer, de har gjort sig som kunde i Express Bank. Alle anmeldelser er samlet ind via Trustpilot.dk og opdateres løbende, som der kommer nye anmeldelser om os ind.

Trustpilot er et af verdens største online sites for anmeldelser, hvor forbrugere har mulighed for at dele deres oplevelse af en virksomhed med andre forbrugere. På Trustpilot ligger der over 32 mio. anmeldelser af mere end 179.000 virksomheder – og hver måned tikker der således 1 mio. nye anmeldelser ind (tal fra 2017).

expressbank_10

 Om Express Bank

Læs mere om Express Bank her