Spørgsmål til Låne- og Kreditsikring

Hvad indebærer en Låne- og Kreditsikring hos Express Bank?

En Låne- og Kreditsikring dækker renter og afdrag på dit lån, hvis du bliver arbejdsløs, mister arbejdsevnen eller går bort. Er I to, kan I begge blive dækket af forsikringen.

Dødsfald – Ved dødsfald udbetales et beløb, som svarer til restgælden inkl. påløbende renter på det lån eller den kredit, som er tilknyttet forsikringen, op til 300.000 kr. ved lån og 75.000 kr. ved kredit.

Fuldt tab af erhvervsevne og ufrivillig arbejdsløshed – Ved fuldt tab af erhvervsevne og ufrivillig arbejdsløshed erstattes din månedlige ydelse, som du betaler til Express Bank for det lån eller den kredit, der er tilknyttet forsikringen. Efter din indtræden i forsikringen træder forsikringsdækningen i kraft efter 90 dage for fuldt tab af erhvervsevne og 120 dage for ufrivillig arbejdsløshed (kvalificeringsperioden).

Ved erstatning sker udbetalingen til Express Bank, som krediterer kontoen for det lån eller den kredit, som er tilknyttet forsikringen. Hvis I er to, som har tegnet forsikringen til jeres fælles lån eller kredit, er I begge dækket 100 % – ved krav om erstatning på samme tid, udbetales kun én erstatning.

Du kan læse mere om forsikringen her.

Hvem kan tegne en forsikring?

For at blive en del af gruppeforsikringen er det en betingelse, at du

 • har en aftale om lån eller kort med Express Bank,
 • er fyldt 18 år, men endnu ikke 66 år,
 • har et dansk CPR-nummer og fast bopæl i Danmark (excl. Grønland og Færøerne)
 • er fuldt erhvervsdygtig, og
 • er indforstået med at arbejdsløshed, varsling om arbejdsløshed,
 • opsigelse, sygdom eller lidelser som du er bekendt med inden
 • tegning af forsikringen ikke er dækket.

Hvis du ved forsikringens etablering ikke har et fuldtidsarbejde, så er det en forudsætning, for at få ret til erstatning for ufrivillig arbejdsløshed, at du forinden din første dag med ufrivillig arbejdsløshed

 • har haft fuldtidsarbejde i mindst 6 sammenhængende måneder, eller
 • har været selvstændig erhvervsdrivende i mindst 12 sammenhængende måneder.

Hvornår træder forsikringen i kraft?

Forsikringen træder i kraft den dag Express Bank har modtaget din underskrevne kreditaftale, hvis du samtidigt har tegnet forsikringen via Express Banks hjemmeside, eller den dag Express Bank har indgået en aftale med dig i telefonen om at indtræde i forsikringen. Forsikringsaftalen gælder en måned ad gangen og forlænges automatisk med en måned ad gangen.

Hvor længe dækker forsikringen?

Dækning for ufrivillig arbejdsløshed og fuldt tab af erhvervsevne ophører den dag, du fylder 65 år.

Derudover ophører forsikringen den dag, hvor;

 • lånet eller kreditten er indfriet,
 • forsikringsaftalen ophører (opsigelse kan ske for begge parter),
 • du afgår ved døden.

Du er dog dækket for dødsfald indtil den dag, du fylder 75 år, hvor forsikringen helt ophører. Er I to personer, der er omfattet af forsikringen, og fylder én af jer 75 år eller afgår ved døden, er den anden af jer fortsat omfattet af forsikringen.
Du kan læse mere om forsikringsbetingelserne her.

Hvad koster en Låne- og Kreditsikring?

Ved lån beregnes forsikringspræmien ud fra en fast procentsats af den til enhver tid aftalte månedlige ydelse. Tegner du en Låne- og Kreditsikring er forsikringspræmien 8,5% og hvis I er to personer, der tegner forsikringen, er forsikringspræmien 14% af den til enhver tid aftalte månedlige ydelse. Du kan læse mere her.

Hvordan anmelder jeg en skade?

Ved krav om erstatning skal du hurtigst muligt anmelde enhver forsikringshændelse til BNP Paribas Cardif på telefon 80 70 20 80 eller online her. I tilfælde af dødsfald skal dødsboet ligeledes kontakte BNP Paribas Cardif. BNP Paribas Cardif har åbent mandag-fredag fra kl. 9:00 til 16:00.

Kan jeg fortryde/opsige min forsikring?

Hvis du fortryder forsikringen, kan du annullere den inden for 30 dage efter modtagelsen af bekræftelse af aftalens indgåelse. Du kan når som helst i forsikringsperioden kræve forsikringen opsagt på den næste forfaldsdag, som indtræder minimum 30 dage efter opsigelsen. Opsigelsen/annulleringen skal ske skriftligt til:

Express Bank
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Du kan også sende opsigelsen til forsikring@expressbankmail.dk

For at vi kan registrere din opsigelse korrekt, skal du huske at oplyse dit lånenummer.

Skriv til os70 23 58 00

04. april 2020

Identitetstyveri

Klik her og læs mere