Modtagelse af rykker på lån

Hvorfor modtager jeg en rykker?

Din månedlige betaling forfalder altid den 1. hverdag i måneden. Overskrider du betalingsfristen, sender vi den første rykkerskrivelse ud, som vil være pålagt et gebyr på 100 kr. Lånet vil fortsætte i bankens rykkerforløb, til betalingen er modtaget.

Hvorfor modtager jeg en rykker, når jeg har fået en betalingsfri måned?

Har du været i dialog med os efter den 1. hverdag i måneden og fået bevilget en betalingsfri måned, kan rykkerskrivelsen (som sendes automatisk) have krydset denne aftale, og du behøver derfor ikke reagere på rykkeren.

Hvorfor modtager jeg en rykker, når jeg har oplyst, at jeg betaler senere?

Vælger du at indbetale din månedlige betaling efter fristens udløb, som altid er den 1. hverdag i måneden, vil du automatisk modtage vores rykkerskrivelse, fordi du har betalt for sent. Har du informeret os om dette, vil det være noteret i vores system, og du behøver derfor ikke reagere på rykkeren.

70 23 58 00

04. april 2020

Identitetstyveri

Klik her og læs mere