Presse

Årsregnskab: Express Bank vokser og leverer flot resultat

Med et overskud på 158 millioner kroner efter skat overgik Express Bank forventningerne til årets resultat for 2016. Banken, som er en del af Europas næststørste bank BNP Paribas, fortsatte samtidig sin vækst i Danmark, og har i dag 250.000 kunder i Danmark.

Express Bank kom endnu bedre ud af 2016 end forventet, og fortsætter sin vækst på det danske marked. Banken leverer et solidt afkast på egenkapitalen (ROE) på 31,1 procent før skat, mens overskuddet efter skat endte på 158 millioner. Dermed fortsætter banken sin positive udvikling.

– Vi er meget tilfredse med årsregnskabet for 2016. Det viser, at vi fortsat har godt fat i markedet, og at vores seriøse tilgang til digitale udlån til private er en bæredygtig måde at drive en bank på, siger John Poulsen, CEO for Express Bank.

Express Bank er 100 procent ejet af den internationale bankkoncern BNP Paribas (Euronext: BNP) og driver forretning i både Danmark og Norge.

Et spændende år forude

Det pæne resultat for 2016 kommer blandt andet på baggrund af en øget udlånsbalance som i 2016 voksede med 11,6 procent fra omkring 3,5 milliarder til 3,9 milliarder. Samtidig oplevede banken en stigning i andelen af udlån, ligesom bankens generelle solvens blev forbedret i løbet af regnskabsåret.

– Vi har set en stigning på stort set alle parametre, så der er en lang række positive tendenser, vi kan fremhæve fra regnskabet. Det gælder ikke mindst vores forbedrede solvens, som ruster os endnu bedre til fremtiden, uanset hvilke solvenskrav banksektoren vil blive mødt med. Vi er en bank med store ambitioner, og vi har nu slået hul på et meget spændende år, siger John Poulsen.

Den positive udvikling betyder også, at Express Bank er klar til at udvide forretningen i Norden. Banken kommer til at satse yderligere på det norske marked, og i den forbindelse indtræder Christophe Jehan som Deputy CEO i direktionen.

Det pæne resultat skyldes primært organisk vækst på både det norske og det danske marked, men en række enkeltstående parametre har også bidraget. Det gælder en aktiegevinst på 12 millioner relateret til en omstrukturering i VISA Europe samt en refusion og tilhørende renter vedrørende  skat og moms for i alt omkring 25 millioner.

Nøgletal fra årsrapporten:

  • Express Bank opnåede i 2016 et årsresultat på 158 millioner kroner efter skat. I 2015 var det 109 millioner
  • Udlånsbalancen i 2016 endte på 3,9 milliarder, sammenlignet med 3,5 milliarder året før
  • Årsregnskabet viser en egenkapital på 618 millioner kroner

Årsregnskabet kan downloades her

03. maj 2017

BAUHAUS satser på projektkunder sammen med Express Bank

Klik her og læs mere