Om Express Bank

Ny praktikform i Express Bank

Da Hamide søgte praktikplads sidste år, var det naturlige førstevalg at undersøge mulighederne hos Express Bank. Men der skulle et tværfagligt samarbejde til, førend en ny praktikform så lyset.

Hamide læser til Eksport og Teknologi Ingeniør på DTU. Som en del af studiet indgår et fem måneders praktikforløb, som for Hamids vedkommende skulle iværksættes i slutningen af 2016. På daværende tidspunkt havde hun 1½ års erfaring som studentermedarbejder i Express Banks kundeservice – et job og et arbejdsmiljø hun satte stor pris på – men lysten til at teste sin faglighed på en ny måde var begyndt at spire:

Min uddannelse er bred og indeholder elementer gående fra IT, sprogfag, marketing og budgetlægning, så der var mange muligheder i organisationen

Efter en konstruktiv dialog med Hamides leder faldt valget på IT afdelingen. Men selv om både IT og HR tilsluttede sig ideen, skulle paragrafferne først på plads. Den overenskomst, Express Bank er dækket af, gav mulighed for at udarbejde en lokalaftale med henblik på at tilbyde studerende praktikpladser. Nordisk HR direktør, André Rützou forklarer: – Via et tæt og godt samarbejde med den lokale tillidsmandsorganisation formulerede vi en lokalaftale, således at vi som en digital bank også kan tilbyde praktikpladser. Og det vil vi meget gerne. For banken betyder det, at vi får ny teoretisk viden og indspark, og for den studerende er det rart at gøre en forskel og udnytte sine evner i praksis. Det er vigtigt, at Express Bank følger med udviklingen, så vi kan fortsætte med at rekruttere best in class medarbejdere

Studierelevant erfaring giver selvtillidsboost

Sat tilrette ved en skærm i Express Banks IT afdeling blev Hamide tilknyttet et stort projekt allerede første dag i hendes praktikperiode. Formålet med projektet var at bygge et nyt system til kundeservice, dels for at øge brugervenligheden for den enkelte medarbejders navigation mellem IT systemer, og dels for dermed at forbedre kundeoplevelsen væsentligt -> mulighed for at give kunder hurtigere svar på flere spørgsmål uden ventetid. Projektet er i skrivende stund succesfuldt afsluttet, og Hamide reflekterer over sin erhvervede erfaring: – Det har været så fedt. Ved at tage del i et projekt har jeg fået en bred erfaring, lige fra projektmøder – og dermed indblik i projektledelse – till en dybere forståelse for de tekniske detaljer. Jeg føler, at jeg har kunnet bidrage både med de tekniske briller og med kundeservicemedarbejder vinklen, og den kombination er god. Inden min praktik tænkte jeg, at håndteringen af IT systemer var tung og udfordrende. Men nu har jeg fået en langt større forståelse for begreberne, udviklernes sprog, og hvordan systemerne hænger sammen. På det personlige plan føler jeg også, at jeg er vokset med opgaven. I starten kunne jeg godt føle mig usikker, men dét, at få mere praktisk erfaring og bevise at jeg kan bruge min teoretiske viden i praksis, har klart givet mig et selvtillidsboost.

Et friskt pust er en win win situation

Det var ikke kun Hamide, som kalder praktikforløbet en succes.
– En af fordelene ved Hamide er, at vi har kunnet bruge hende til at støve os andre lidt af. Hun har været og er fortsat et frisk pust, og så har det været en kæmpe fordel, at hun allerede kender forretningen rigtig godt. Det har sparet os tid på oplæring og kendskab til processer og produkter. Derudover var det en fordel i det pågældende projekt, at Hamide havde erfaring fra kundeservice. Hun bidrog ikke blot med viden om systemerne, og hvordan de virker, men også med hvordan de kan forbedres, og hvad det betyder for den enkelte medarbejder – og i sidste ende hvad det betyder for kunden, siger Jesper Gjedde, leder af Express Banks udviklerteam.

Og det er ingen hemmelighed, at det blev et lykkeligt parløb mellem Hamide og Express Banks IT afdeling. Praktikforløbet er afsluttet, og Hamide er nu ansat som studentermedhjælper i afdelingen, og fremtiden tegner lys og lykkelig. Ikke mindst for Hamide, som netop er gået på barsel. I mellemtiden holder Express Bank dørene åbne for nye praktikforløb til studerende på længere videregående uddannelser.

02. oktober 2017

Danskerne låner til bil

Klik her og læs mere