Forbrugerviden

Ny europæisk forbrugerundersøgelse stiller skarpt på forbrugere på 50-75 år

Klichéen om gårsdagens seniorer som egocentrikere er for længst passé. De +50 årige udgør tværtimod et fundamentalt socialt og økonomisk samlingspunkt i familierne, hvilket resultaterne af forbrugerundersøgelsen L’Observatoire Cetelem 2016 i 13 europæiske lande viser.

Det er velkendt, at befolkningsgruppen +50 år er i vækst og vil udgøre 1/3 af Europas samlede befolkning i 2050. Derfor har L’Observatorie Cetelem valgt at gå i dybden med netop dette forbrugersegment i år for at forstå, hvem de er, hvad de prioriterer, og hvordan de forbruger. Rapporten, som kan downloades her på siden, afdækker en lang række interessante observationer både for hele befolkningen og seniorerne (50-75 år), hvoraf vi har opsummeret en række af dem her nedenfor:

  • Optimisme blandt de danske forbrugere
  • Seniorer er ikke længere en kliché
  • Rejseglade seniorer er i høj grad digitale – men offline når de køber dagligvarer
  • Deleøkonomi – dømt inde eller ude af befolkningen?

Det er første gang, at Danmark er inkluderet i undersøgelsen, og i grafikken til højre kan du hurtigt få overblik over, hvor danskerne adskiller sig mest fra deres europæiske fæller.

csm_Figur_DK_oversigt_36ea6b0e3e

Optimismen spirer hos de danske forbrugere
Efter nogle år med usikker og ujævnt fordelt vækst, er Europas økonomiske vækst langsomt men sikkert på vej tilbage. Og det er nok til at øge tilliden hos europæerne og opfattelsen af den generelle situation i det pågældende land. De danske forbrugere er dem med størst tiltro til eget lands situation – og der er også optimisme at spore omkring egen økonomi. Det betyder ikke, at vi går forbrugsamok. Flere danskere forventer at spare mere op i 2016 til fordel for mere forbrug.

Seniorer er ikke længere en kliché
Klichéen om seniorer lever et egoistisk liv med fokus på egne behov har langt fra hold i virkeligheden. Tværtimod spiller de +50 år en central rolle i familielivet, hvor de udviser stor generøsitet og solidaritet overfor både deres ældre forældre og deres børn og børnebørn. Dette gælder både hjemme- og udeboende børn. Mere ”bløde værdier” går også igen i deres engagement i frivilligt arbejde. Sundhed og et godt helbred er en altafgørende forudsætning for at føle livsglæde.

csm_GettyImages-510040857_d549a747d6

Rejseglade seniorer er i høj grad digitale – men offline når de køber dagligvarer
Seniorerne står ikke tilbage for den yngre del af befolkningen, når det kommer til at forlade bopælen og opleve verdenen. De danske +50 år er de mest berejste af deres europæiske fæller. De rejser endda mere end de yngre danskere. Hjemmet er dog forsat et foretrukket samlingssted for aktiviteter, og tiden bruges både i haven og foran TV skærmen. Mere overraskende er det måske, at seniorernes tidsforbrug på internettet ligger på niveau med den yngre del af befolkningen. I modsætning til det digitale forbrug, har særligt de danske seniorer dog fortsat en præference for at foretage deres indkøb i fysiske butikker.

Deleøkonomi – dømt inde eller ude af befolkningen?
Deleøkonomi er i stigende vækst og konceptet møder også positiv opbakning i befolkningen. Men meninger bliver delte, når det omhandler egne ejendele, hvilket er særligt udpræget hos de ældre danskere.

Bag om rapporten
Rapporten er udarbejdet af konsulent virksomheden Le BIPE (www.bipe.com) på baggrund af en undersøgelse, der blev gennemført af TNS i perioden 2/11 – 4/12 2015. 10.673 personer deltog fordelt på 13 lande: Danmark, Tyskland, Belgien, UK, Spanien, Frankrig, Ungarn, Italien, Polen, Portugal, Tjekkiet, Rumænien, og Slovakiet.

Ansvarshavende for undersøgelsen er L’Observatoire Cetelem, som har foretaget internationale forbrugerundersøgelser siden 1980’erne. L’Observatoire Cetelem er en del af BNP Paribas Personal Finance, som er repræsenteret i Danmark ved Ekspres Bank.

Du kan downloade den fulde rapport her

12. oktober 2016

DET LÅNER DANSKERNE TIL!

Klik her og læs mere