Forbrugerviden

Hvad er succeskriterierne for en effektiv reklame?

Hvad er succeskriterierne for en effektiv reklame? Skal modtager kunne identificere sig med reklamens persongalleri?
Ikke hvis du spørger forbrugerne. De er blevet adspurgt om, hvilke elementer en reklame skal indeholde for, at de oplever den som effektiv. Og her placerer de “identifikation med reklamens personer” i bunden. I stedet fremhæver de følelser, sjov og fremstilling af værdier som bærende elementer i en effektiv reklame.

Vil du vide mere, kan du finde hele rapporten her.

Figur_45_hvilke-kriterier-skal-en-effektiv-reklame-opfylde

13. oktober 2016

Express Bank lancerer simpel forsikring, der ikke gør forskel på folk

Klik her og læs mere